Tar i bruk høyteknologiske løsninger for å overvåke havets tilstand

Nyheter
1399

Havforskningsinstituttet (HI) bruker fortsatt ekkolodd og trål for å måle og ta prøver av fiskebestander i Atlanteren, men enda mer avanserte løsninger fases også inn for å overvåke et hav som møter stadig tøffere utfordringer.

– Vi har droner til å telle seler og bruker forskjellige former for robotteknologi for å overvåke havet, sier Geir Lasse Taranger.

Forskningsdirektøren ved HI legger ikke skjul på at flere og nye utfordringer for livet i havet krever nye metoder for å hente inn og analysere riktig informasjon.

Subsea
Undervannsdroner, satelitter, såkalte «juletrær» stående på havbunnen, sistnevnte kjent fra subsea-teknologi, er også verktøy som kan gi datapunkter for å kartlegge havforsuring, mikroplast og temperaturendringer.

Et varmere hav gir issmelting og åpning av det dype polarhavet.

– En av de tingene vi kan forutsi i det høye nord er mindre is og åpning for transportruter til Asia, og det åpner også for utvikling av olje- og gassproduksjon i sårbare områder som bærer i seg risiko for oljespill, sier Taranger på åpningsdagen av NCE Seafoods Sustainable Growth Summit i Universitetets Aula i Bergen.

Game changer
– En game changer kan være mikroplast, hvor vi vil gjøre tiltak før det er for seint, sier Taranger, og påpeker at mikroplast kan endre hele verdikjeden og det økologiske samspillet i havet.

– Havet er ikke ødelagt, men det kommer flere store risiki opp som må håndteres.

Ordstyrer Siri Lill Mannes viser til en død hval som ble skylt opp på land utenfor Bergen nylig – med buken fylt opp med mikroplast.

– Det er ingen quick fix, sier Taranger, og legger til: – Fordi det er så mye [mikro]plast der ute allerede.

Oljeutvikling
HI-ledelsen utfordret under Arendalsuken i september det politiske miljø på utvinningstakten for Norges olje- og gassproduksjon – om en skal innta en «vent og se»-holdning eller fortsette i samme tempo. Taranger medgir at HI fikk heller avmålte tilbakemeldinger fra politikerne.

HI spiller en sentral rolle i utviklingen av det nye trafikklys-systemet som skal legge betingelsene for landets lakseoppdrett i årene som kommer.

– De siste årene har vist at det er faktisk en betydelig innvirkning på villaksen fra oppdrett av atlantisk laks. Det er allerede kjent at sonen fra Karmøy til Sotra vil være satt i rødt, men vi venter at den siste runde av evaluering fra Fiskeridirektoratet vil være klar i løpet av få dager.

Diskusjoner
Taranger venter imidlertid ikke telefoner fra sinte oppdrettere etter lanseringen av systemet.

– Det har vært mye diskusjoner, særlig før implementering av systemet. Nå er det mer fokus på å tilpasse seg systemet, mener han.

– Som jeg har sagt noen ganger tidligere, så tror jeg ikke atlantisk laks vil dekke fremtidige verdens matbehov, men oppdrett av mange andre arter i andre deler av verden vil definitivt spille en viktig rolle.

SAMSUNG CSC