SV ber Stortinget forby importert soya i laksefôr

Nyheter
1588

Torsdag legger nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, fram et forslag han mener vil gi en mer bærekraftig oppdrettsnæring. 

– Vi ber Stortinget innføre et omsetningspåbud for bærekraftig fiskefôr. Man kan starte lavt med en opptrappingsplan og mål om at soya er erstattet innen 2028, sier Fylkesnes i torsdagens papirutgave av Klassekampen.

Fylkesnes ønsker heller at det skal produseres fiskefôr basert på blant annet restråstoff fra skogindustrien, fra dyrking av insekter og fra algeproduksjon – i Norge.

– Treflis og mikroalger som råstoff oppfyller også kravene til bærekraft og etikk. Det må legges politiske føringer som gir klare definisjoner for hva bærekraftig for er, sier Fylkesnes.

Aina Valland, som er direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge, sier organisasjonen er i «stor grad er enig» om at mer laksefôr kan produseres med lokale råstoff, men legger samtidig til at:

– Det blir helt feil å sette spesifikke lovkrav til den norske delen av næringen. Det må heller brukes gulrot og legges til rette for etablering av denne nye industrien samt økt bearbeiding.

Tidligere denne uken skrev iLaks at BioMar har fullført testing av insektsmel i fiskefôr, og tror det kan være en mulig proteinkilde. Selskapet har også tidligere framsnakket alger som fôringrediens. Vermaris og Skretting har testet ut fiskefôr basert på marin algeolje. Skretting har også hatt i et samarbeid med Nordlaks hatt oppløftende resultater med kommersielt fôr basert på insektsmel.