Nå er resultatene fra Nordlaks’ forsøk med kommersielt fôr basert på insektmel klare

Nyheter
2343

380.000 smolt i settefiskanlegget til Nordlaks i Mørsvikbotn i Sørfold har siden oktober fått fôr som inneholder insektmel. Forsøkene viser oppløftende resultater. 

Da Nordlaks kjøpte kommersielt fôr basert på insektmel fra Skretting for rundt to måneder siden, ble de også den første kunden som skulle teste det ut i et kommersielt forsøk. Nordlaks håpet at det kommersielle forsøket ville vise samme gode resultat som Skretting selv hadde i sine forsøk.

Nå bekrefter Jakob Voldby, driftsleder på anlegget i Mørsvikbotn, at resultatene har vært gode så langt.

– Vi så på appetitt, tilvekst, fiskevelferd og vannkvalitet når fisken fikk fôr basert på insektmel. Det var egentlig ingen forskjell fra vanlig fôr. Fisken doblet vekten, som er helt normalt. Fôr basert på insektmel presterer akkurat like godt som vanlig fôr, sier Voldby.

Denne fisken har fått fôr. basert på insektmel. FOTO: Jakob Voldby

Gått forsiktig fram
Men han understreker at forsøkene har startet i det små i anlegget som har konsesjon for ti millioner smolt. Fôret inneholdt kun fem prosent insektmel.

– Vi har gått forsiktig fram for å se hvordan fisken reagerte på fôret, og vi må jo starte en plass. Det ville ikke vært bra og for eksempel hatt fôr med 50 prosent insektmel, som kunne i verste fall ført til massedød. Det hadde ikke tatt seg ut, sier Voldby.

Høy pris
Ifølge Voldby er en av de største utfordringene med fôret at det er små volum, og at det derfor er veldig dyrt.

– Men nå har vi fått testet, og vi skal prøve å få litt større innblanding av insektmel i fôret fremover.

Og hva fremtiden bringer når det kommer til fôr med insektmel, vet ikke Voldby per dags dato.

– Men vi er villig til å teste dette mer. Det var veldig morsomt å prøve, og personlig har jeg stor tro på dette. Insektmel er et veldig godt alternativ til soya, avslutter Voldby.