Veramaris vil dekke laksens omega 3-behov med havalger fra den amerikanske Midtvesten

Nyheter
1806

Veramaris og Skretting på lag for å gi Lingalaks fiskefôr basert på marin algeolje.

– Dilemmaet for å produsere mer laks er at en trenger med fiskeolje. Fiskeri har vært den eneste kilde. Men det er ikke nok fisk i havet for å sikre vekst. Det er noe Veramaris har sett på sammen med våre investorer, sier Karim Kurmaly.

Han er konsernsjef i nederlandske Veramaris, som her vil slå to fluer i ett smekk.

– Vi har to grunner for å være her: Redde havet fra overfiske og sikre vekst for oppdrettslaks.

Kurmaly beklager sin hese stemme. Han er både forkjølet og døgnvill. Han har reist langt. Til et vinterkledd Norheimsund i Hardanger, hvor Lingalaks disponerer de to øverste etasjer i det gamle bankbygget.

Dagsbehovet
– En trenger minst 250 mg omega 3, EPA og DHA fettsyrer daglig. Laks er en nøkkelart til å dekke dagsbehovet for omega 3. Dagligvarekjedene sier til oss at kundene er opptatt av bærekraft og helse – og de er villige til å betale for det, fortsetter Kurmaly.

Forretningsideen til Veramaris er å produsere marine mikroalger, basert på naturlige havalger.

– Vi fermenterer naturlige marine oljer i store tanker for å produsere omega 3 fettsyrene EPA og DHA.

I naturen konsumeres marine alger av dyreplankton som igjen spises av fisk. Fisken fiskes opp, og en del av den males til fiskeolje som er en viktig ingrediens i blant annet fiskefôr. Ideen til Veramaris er å spare marint liv ved å redusere naturens verdikjede. De fôrer algene direkte til laksen.

Produsere nok
– Vi har henvendt oss til supermarkeder i Tyskland og Frankrike. Dette er noe de mener kan skape verdi for dem. Interessen er hvor mye fisk en kan levere. Er det en eller to lastebiler i uken? Fokuset for oss er om vi kan produsere nok, sier Kurmaly og legger til: – Det er en formidabel interesse.

Den tyske supermarkedkjeden Kaufland, hvis eier Schwarz group også kontrollerer lavpriskjempen Lidl, har varslet at de vil kjøpe produktet før påske.

Veramaris algefabrikk i Blair, Nebraska. Foto: Veramaris

– Vi produserer ved to fabrikker og har en tredje på gang. Vi kan levere «15 prosent pluss» av omega 3-behovet til lakseoppdrett. Vi har muligheten til en betydelig økning ved vår fabrikk i Blair, Nebraska. Fabrikken er lokalisert i Midt-Vesten fordi algene trenger sukker. Vi ekstraherer sukker ut av mais. Den marine algen kan konvertere dette til omega 3. Det er tilsvarende produksjonsformen for øl. Vi går rett over gjerdet og henter maisen.

– Vi har heller ikke avfall. Det fôrer vi til storfe. Nebraska er kjent for sin utmerkede biff, sier Kurmaly videre.

Han ønsker ikke å opplyse hvor mange tonn fôrråstoff algefabrikkene kan produsere.

– Dette er konkurransemessig sensitivt, så jeg håper du forstår jeg ikke kan dele det. Men vi kan dekke etterspørselen og vokse med oppdrettsnæringens økte fremtidige etterspørsel.

Mads Martinsen, Skretting

Kan øke
Linglaks’ fôrleverandør, Skretting, er fornøyde med det de har sett så langt av de marine mikroalgene.

– Vi ønsker ikke å redusere marin fiskeolje. Men nå kan vi øke EPA og DHA-nivået i fôret, sier direktør for produktutvikling i Skretting, Mads Martinsen.

– Det gir høyere omega-3 nivå i fôret.Vi har sjekket tilvekst, smak, kvalitet og fiskehelse. Det er viktig at vi har sjekket dette – og det har vi gjort, sier Martinsen, og legger til at de også har gjort tester av algefôret laks med smakspaneler for å sikre kvaliteten.