Statsbudsjettet 2020: Regjeringen vil styrke overvåkingen av algeoppblomstringer

Nyheter
354

Regjeringen foreslår å styrke overvåkingen langs kysten med ti millioner kroner. Formålet er å bedre overvåkingen av hav- og kystøkologien, særlig med tanke på algeoppblomstringer i fjordene.

Det går fram av en pressemelding i forbindelse med statsbudsjett for 2020.

Nærmere 13.500 tonn laks døde etter algeoppblomstringen i vår.

– For å være i stand til å utnytte de mulighetene for verdiskaping som ligger i hav- og kystområdene våre trenger vi mer kunnskap. Vi må ha bedre beredskap, slik at vi kan bistå næringen med informasjon, for eksempel til algeoppblomstring på et tidlig tidspunkt, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (FrP) i pressemeldingen.

I juli opprettet Nesvik en «kontoordning» som kompenserte opptil 60 prosent av den tapte tonnasjen etter algeangrepet i nord.

Regjeringen foreslår å styrke Havforskningsinstituttet sitt budsjett med ti millioner kroner. Pengene skal brukes til å samle inn mer data fra kysten og fjordene.