SmallSat Lab utvikler algevarslingssystem for oppdrettere

Nyheter
906

Ved NTNU bygges det små satellitter til havovervåkning, som skal overvåke algeoppblomstringen langs kysten, og advare oppdretterne når skadelige alger er er på vei.

Det er Teknisk Ukeblad som forteller om SmallSat Lab. 20 studenter og åtte doktorgradsstipendiater på NTNU i Trondheim styrer universitetets romfartsprogram.

To satelitter skal sendes opp i bane rundt jorden innen 2020. Disse skal samarbeide med droner lengre ned. I tillegg skal de kommunisere med havoverflatefartøy og undervannsfartøy.

Saken fortsetter under videoen.

Det hyperspektrale kameraet viser bilder med fargenyanser som er usynlig for det blotte øye. Slik kan det se algeoppblomstringen langs kysten, og skille mellom ulike typer alger fra rommet.

For å bekrefte at satellittbildene viser riktig type alger, samt mulighet for å ta bilder når det er overskyet, skal satellitten samarbeide med tre droner på havet. Disse dronene kan også finne andre typer alger som kameraet ikke kan se.

Ideen er at oppdretterne skal slutte å fôre laksen når de får beskjed at skadelige alger nærmer seg. Da vil laksen holde seg dypt i merdene, mens algene passerer over.

Det er ikke klart hvor satellittene skal skytes opp fra.