Nova Sea-sjefen: – Håper virkelig at dette er den siste lokaliteten i området som får påvist PD

Nyheter
0

Nova Sea fokuserer på fiskehelse og smittereduksjon, etter at Igerøy Ø ble lokalitet nummer fire med påvist pankreassykdom (PD) i samme område i Nordland.

– Våre egne overvåkingsprøver påviste virus på et fåtall fisk og i et lite omfang. Fisken er fremdeles frisk og spiser godt, så vi har nok avdekket smitten på et svært tidlig tidspunkt.

Det skriver Tom Eirik Aasjord, administrerende direktør i Nova Sea, i en e-post til iLaks etter at lokaliteten Igerøy Ø ble diagnotisert med PD-viruset, 5. desember.

– Helt siden vi tok våre egne prøver har lokaliteten vært under mistanke for PD, og vi har gjennomført smitteforebyggende tiltak på lokaliteten ved å ta ut fisk til slakt, fortsetter han.

Lokaliteten Igerøy. Foto: Steve Hernes.

Ifølge Aasjord startet Nova Sea dette arbeidet tidlig denne uken.

– Svært lei oss
I en pressemelding skriver Mattilsynet at Nova Sea vil bli pålagt å tømme anleggene raskt, for å redusere risiko for videre smittespredning.

– Vi vil videre samarbeide med Mattilsynet om en plan for å ta ut resten av fisken vår fra lokaliteten. Hovedmålet vårt nå er å ivareta fiskehelse og velferd, samtidig som at risikoen for smitte til andre lokaliteter reduseres mest mulig, sier Aasjord.

– Så må vi si at vi er svært lei oss for at PD har nådd vårt produksjonsområde, og vi håper virkelig at dette er den siste lokaliteten i området som får påvist PD.

Smitte på Helgeland
Lokaliteten er den siste i en rekke av lokaliteter som er rammet av viruset. Smittetilfellet kommer få uker etter at to nærliggende Mowi-anlegg, Blomsøråsa og Mefaldsskjæret, fikk påvist sykdommen. Det første tilfellet i området var på LetSea sin lokalitet Ystøya, i slutten av september.

Nova Sea varslet Mattilsynet om PD-mistanken den 29. november, etter å ha fått analyseresultater som slo ut positivt for viruset. Mattilsynet tok ut verifiserende prøver 30. november, som ble analysert ved Veterinærinstituttet. PD-diagnosen ble bekreftet 5. desember.

Igerøy Ø (markert) ligger i Vega kommune. I nærheten, i Alstahaug kommune, ligger Ystøya og Mowis to anlegg som nylig fikk bekreftet PD-utbrudd (innfelt i firkant). Foto: Skjermdump

– Mattilsynet ser alvorlig på PD-påvisningen. Det er en svært smittsom laksesykdom som fører til dårlig helse og velferd for fisken, og til store tap for næringa, sier Geir Arne Ystmark, direktør for Mattilsynets region nord.

Les også: Mattilsynet om PD-utbruddet på Helgeland: – Fare for at nye tilfeller dukker opp

Vurderer å utvide restriksjonssonen
De fire lokalitetene som er rammet ligger nord for PD-sonen (nord for Skjemta, Flatanger i Trøndelag), som skal holdes fritt for sykdommen.

Etter det første utbruddet på Ystøya ble det opprettet en restriksjonssone i kommunene Alstahaug, Vefsn, Dønna, Herøy, Vega, Brønnøy og Vevelstad – og en vernesone (tidligere kalt bekjempelsessone) som blant annet omfattet de tre lokalitetene som nå er rammet i ettertid.

Mattilsynet vil i løpet av kort tid vurdere om det er behov for å utvide den eksisterende restriksjonssonen. Sonen vil normalt sett omfatte alle lokaliteter innenfor 30 kilometer fra lokaliteter med påvist PD.

Alle som ferdes i området eller som driver aktivitet knyttet til oppdrett, bes om å vise aktsomhet for å redusere risikoen for spredning.

PD fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det kan bli høy dødelighet. Laksen blir også mer mottagelig for andre sykdommer. PD har ingen betydning for folks helse, men det er viktig å hindre videre smitte til andre anlegg, skriver Mattilsynet. Her ved regiondirektør i nord, Geir Arne Ystmark. Foto: Mattilsynet