Slektninger av Thor Mowinckel protesterte mot navnebytte under Marine Harvests generalforsamling

Nyheter
1337

– Vi synes det blir helt feil at Mowi-navnet skal assosieres med den form for oppdrett som Marine Harvest driver.

Det sier Frederik W. Mowinckel, tremenningen til oppdrettspionéren Thor Mowinckel, til Dagens Næringsliv. Ifølge avisen er han sterkt kritisk til det han mener er manglende miljøforståelse og investeringer i oppdrettsnæringen.

Marine Harvest avholdt tirsdag sin ekstraordinære generalforsamling. Selskapet skifter navn fra 1. januar 2019.

Ifølge Frederik W. Mowinckel, som utvandret fra Norge på 80-tallet, var det faren på 84 år som dro på generalforsamlingen og leste opp meldingen på vegne av familien, deriblant enken, søsteren og datteren til Thor Mowinckel.

– Vi synes det blir helt feil at Mowi-navnet skal assosieres med måten dere og andre, etter vår mening, forurenser naturen, villaksens habitat, økosystemer og truer fremtiden for kommende generasjoner, het det i meldingen som ble lest opp.

Fredrik Mowinckel sier til avisen at han er skuffet over at familiens protest ikke ble ført i Marine Harvests protokoll fra generalforsamlingen.

Kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland, svarer følgende på kritikken i en e-post til Dagens Næringsliv.

– Vi har vært kjent med deler av familiens skepsis mot næringen, men Mowi er like fullt en svært sentral del av selskapets historie og starten på det norske oppdrettseventyret.

– Vi har også vår egen tradisjonsrike laksestamme som heter Mowi som vi har videreutviklet siden starten i 1964, og har i tillegg vært til stede i det asiatiske markedet med navnet i mange år. Vi er derfor glade for at aksjonærene våre har sluttet seg til navneendringen, skriver han avslutningsvis.