Skifter navn til Mowi 1. januar

Nyheter
1346

Navneskiftet banket gjennom på ekstraordinær generalforsamling.

Marine Harvest avholdt tirsdag sin ekstraordinære generalforsamling. Som ventet, ble styrets forslag om navneendring banket gjennom.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Med virkning fra 1. januar 2019 skal selskapets navn endres til Mowi ASA, og vedtektene §1 skal endres til å lyde som følger:

‘Selskapets navn er Mowi ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.'»