Slår ring om Veterinærinstituttet

Nyheter
927

– Vi følger den krevende omstillingen i Veterinærinstituttet nøye. Det er svært viktig at kompetansemiljøet knyttet til epidemiologi, fiskehelse og fiskevelferd ikke svekkes, sier fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge.

I Nationen framgår det at Veterinærinstituttet må spare 20 millioner kroner i 2019. Faginstitusjonen må legge ned aktivitet ved regionkontorene og kutter i antall stillinger. VI er i dag nasjonalt referanselaboratorium for sykdommer hos både landdyr og fisk. I tillegg har instituttet en viktig funksjon som internasjonalt referanselaboratorium for flere viktige fiskesykdommer. Veterinærinstituttet har også en betydelig rolle inn i det fiskehelsearbeidet som gjøres i OIE (verdens dyrehelseorganisasjon).

– For sjømatnæringen er det viktig at Veterinærinstituttet styrker arbeidet på fiskehelse. Dette må fortsette. Alt dette er viktig for havbruksnæringen som trenger eksterne fagmiljøer i verdensklasse, sier Rykhus.

I lys av den krevende omstillingen Veterinærinstituttet nå befinner seg i mener Rykhus det er betryggende at vi varsler utbygging av primærdiagnostikk for fisk i Harstad og videreføring av et forskningslaboratorium i Bergen.

– Sjømat er en voksende matproduserende sektor i Norge, og framgangen kan blant annet forklares med godt samarbeid mellom næring, forskningsinstitusjoner og forvaltning over mange år. Denne «norske modellen» har vært en suksessfaktor for at Norge er en ledende sjømatnasjon i dag. Det er noe vi må bygge videre på, ikke bygge ned.

Rykhus peker på at VI må styrkes når det gjelder epidemiologi og sin funksjon som forvaltningsstøtte knyttet til risikovurderinger. Det er viktig for det offentlige som trenger beslutningsstøtte basert på vitenskap og faglige risikovurderinger når forvaltingen skal forbedres og utvikles til beste for matproduksjonen, fiskevelferden og miljøet.

– Fiskehelse og fiskevelferd henger også ofte sammen og det er av stor betydning at dette sees i sammenheng. Sjømat Norge mener derfor at Veterinærinstituttet også må få anledning til å styrke sin kompetanse på dette området, sier Rykhus.