Slakter ut 14.500 stamfisk

Nyheter
915

ILA-virus er påvist ved AquaGen sine anlegg ved Merraberget ved Fredsvika i Nesset, og landanlegget på Rimstad i Tingvoll.

Det skriver avisen Driva.

Den aktuelle stamfisken har en snittvekt på rundt 12 kilo. Den var planlagt for rognproduksjon fra og med september i år.

Fiskehelsesjef i AquaGen, Torkjel Bruheim, sier de har jobbet regelmessig for å unngå ILA-virus.

– Stamlaksen har vært under regelmessig overvåking for ILA gjennom hele produksjonsperioden uten at det tidligere er påvist ILA-virus. Overvåkingen på lokaliteten er intensivert den seinere tida som et ledd i forberedelser til strykesesongen. Det er regelmessig tatt ut prøver for ILA-analyse i april, mai og juni i år uten at virus er påvist. Deler av fiskegruppa ble overført til landanlegget på Rimstad i slutten av mai. Også her er det nå påvist en virulent variant av ILA-viruset.

Bruheim sier videre til avisen at hendelsen ikke vil ramme kundenes behov for rogn, da rognprodusentene i Hemne og Steigen har tilstrekkelig kapasitet.

Anleggene blir nå antakelig brakklagt i tre måneder, men det er Mattilsynet som avgjør den videre skjebnen.