Skretting om laksefôr basert på insektmel: – Målet er å fortsette kommersiell testing i 2019

Nyheter
2737

Fôrprodusenten staker ut videre kurs for satsingen på kommersielt fôr basert på insektmel.

I oktober produserte Skrettings fabrikk på Averøy for første gang kommersielt laksefôr med insektmel. Nordlaks som var den første kunden, bekreftet til iLaks i forrige uke at resultatene hadde vært oppløftende.

Siri Tømmerås. FOTO: Skretting

Siri Tømmerås, ansvarlig for fôr til landbasert oppdrett i Skretting, bekrefter det samme til iLaks.

– Resultatene fra forsøket hos Nordlaks viser at fôret som inneholdt insektmel hadde en like god ytelse som standardfôr. Dette bekrefter det vi har sett i egne forsøk, at insektmel er et godt alternativ til fiskemel, sier Tømmerås.

Tømmerås sier at Skretting per dags dato kjører interne forsøk, hvor de ser på hvilken næringssammensetning og kvalitet insektmelet må ha, og hvilken klusjon som gir best effekt som appetittvekker og dermed bidra til å øke fôrinntak og vekst.

Hun forteller videre at de venter på resultateter fra pågående forsøk, slik at de kan bestemme veien videre.

– Målet er å fortsette kommersiell testing av laksefôr med insektmel i 2019.

En av utfordringene for Skretting har vært å finne produsenter som leverer nok volum med god kvalitet. I dag hentes det insektmel fra produsenter i Europa, og Skretting med sin bakgrunn fra produksjon av fiskemel, bidrar blant annet med kunnskap i produksjonen av insektmel.

– Vi samarbeider med ulike leverandører for å få på plass kvalitetskriterier på insektmelet., slik at vi kan benytte det som fullverdig proteinråvare i fôret. Ved at vi inngår kontrakter med leverandører gir det en trygghet for disse for at de får solgt sitt produkt, noe som stimulerer til oppskalering av produksjon, avslutter Tømmerås.