Nordlaks kjøper første forsendelse av kommersielt fôr basert på insektmel

Nyheter
5163

Skrettings fabrikk på Averøy har for første gang produsert kommersielt laksefôr med insektmel. Nordlaks er den første kunden som tester ut dette i et kommersielt forsøk, og 360.000 yngel får nå fôr som inneholder insektmel.

– Vi forventer at det er minst like bra som vanlig fôr, og håper at det kommersielle forsøket vil vise samme gode resultat som Skretting har sett i sine forsøk, sier Eirik Welde, direktør i Nordlaks Smolt.

Insektmel er et alternativ til fiskemel og soya, og Siri Tømmerås, ansvarlig for fôr til landbasert oppdrett i Skretting, viser til forsøk hvor fisken vokser like godt med insektmel som med tradisjonelle proteinkilder.

– Insekt er viktig mat for villaksen, og vi ser at insektmel kan øke appetitten til fisken. Dette er et interessant funn, og vi jobber videre for å dra nytte av dette, sier Tømmerås.

Løste kvalitetsutfordringer sammen med insektprodusentene
Skretting tror insektmel vil bli en viktig råvare i framtiden og har valgt å hjelpe de aktuelle produsentene med industrialiseringen. Skretting sier at de har kunnskapen til dette og har valgt å gjøre det da de har troen på at insektmel som en viktig proteinkilde.

– Utfordringen har vært å finne produsenter som kan produsere nok volum med jevn, god kvalitet. Vi har sett på mer enn tretti produsenter, og endte opp med en håndfull leverandører som vi har gått videre med. Etter et tett samarbeid over lengre tid, har vi nå fått råvaren opp på et kvalitetsnivå som vi kan stole på framover, sier Tømmerås.

Magne Betten ved Skrettings fabrikk på Averøy viser fram insektmelet som for første gang ble brukt i et kommersielt fôr. Nordlaks tester nå fôret som inneholder insektmel, på 360.000 yngel. (Foto: Marit Storvik Folland)

Bærekraft
– Det er viktig for oss å prøve ut nye ingredienser for å dokumentere alt fra tilvekst til fiskevelferd hos laksen. Fôrråvarer står på agendaen når Nordlaks møter europeiske kunder, og vi opplever generelt at de ønsker en slik utvikling og særlig når de forstår at dette er en god råvare hvor det ikke kan sås tvil om bærekraft, sier Welde.

Dette fôret inneholder insektmel fra larver av svart soldatflue som er en EU-godkjent råvare.

– Insekter er naturlig og god mat for villaks, og insektmel i laksefôr er svært bærekraftig. Denne historien må vi få ut, sier Siri Tømmerås i Skretting.

Undersøkelser og tilbakemeldinger fra europeiske forbrukere viser at de kan bli skeptiske til insektmel i fiskefôret. Dersom forbrukerne derimot får vite at dette er naturlig og bærekraftig mat for laksen, blir de langt mer positive.

– Det er ikke alle som har vokst opp nær en lakseelv og vet at insekter er god og naturlig mat for laksen. Når vi forteller det, blir forbrukerne mer positive til å spise laks som har fått insektmel, sier Tømmerås.

Industriproduksjon av insektmel må økes
I det europeiske markedet er det nå for lite tilgjengelig insektmel til bruk i stor skala, og Skretting bistår produsenter som ønsker å komme opp på et kommersielt nivå. Fôrprodusenten har som mål at det i 2022 er minimum fem ulike europeiske leverandører som hver kan produsere 20.000 årstonn insektmel. Det vil si to tredjedeler av den mengden soyakonsentrat Skretting bruker i dag.

– Vårt mål er at framtidens havbruk ikke høster av mat som brukes til menneskeføde. Da er det det viktig å satse på alternativer som insektmel, sier Mads Martinsen, Skretting Norges direktør for produktutvikling, som har flere nye råvareprosjekter på gang.

– Insektmel ser ut til å smake godt for laksen som i naturen er vant med insekter. Vi er også i gang med å teste ut planktonet raudåte (calanus) som er en naturlig del av det villaksen spiser. Da går vi lenger ned i næringskjeden, og faktisk har de nordiske farvannene like mye calanus som den samlede biomassen av all villfisk og sjøpattedyr tilsammen. Myndighetene har åpnet for et regulert fiske, og Skretting er allerede i gang med kommersielle forsøk med calanus. Vi ser at laksen liker smaken på dette planktonet, så her har vi en fantastisk ny ressurs i tillegg til insektmel, sier Martinsen.