Skipsfinansiering klar: Mange milliarder kroner stilles til disposisjon for kjøpelystne redere

Nyheter
1093

Den nye skipsfinansieringsordningen, som har næringsministeren som gudfar, ble formelt sanksjonert av Kongen i Statsråd fredag 22. juni og er dermed klar til å sjøsettes.

– Dette er et relevant og treffsikkert tiltak som vil føre til økt aktivitet på norske verft og som gjør at vi beholder kompetanse og arbeidsplasser i Norge. Ordningen kan øke verdiskapningen i Norge og bidrar til omstilling og en bærekraftig velferdsstat, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Fakta

  • Eksportkreditt Norge kan finansiere inntil 80 prosent av verftskontrakten, og minimum egenkapital er 20 prosent.
  • Maksimal løpetid på lånet er 12 år. Lånet nedbetales i like store avdrag, normalt halvårlig eller kvartalsvis. Vilkårene fastsettes etter en konkret vurdering i hver enkelt sak.
  • Ordningen er operativ 25. juni.
  • Blant søknadene finner vi prosjekter som omfatter både fiskefartøy, brønnbåt, ferge, mindre cruisebåt og andre fartøy. Det er særlig fiske- og brønnbåter som hittil dominerer søknadsmassen.

Det nye i denne ordningen er at det gir Eksportkreditt Norge anledning til å finansiere skip også når de skal brukes i norske farvann, og den omfatter blant annet finansiering av brønnbåter.

Administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Otto Søberg, er glad for å ha fått enda et verktøy i verktøykassa.

– Vi har lang erfaring med å bistå norske verft og redere. Jeg er glad for at vi nå kan bidra ytterligere med både finansiering og kompetanse gjennom denne nye ordningen som vil bety mye, både for rederiene og ikke minst for norske verft og underleverandørene deres, sier Søberg.

Stor interesse
Eksportkreditt Norge kan tilby lån mot garanti fra banker med god rating og/eller GIEK. Stortinget har gitt GIEK en foreløpig garantiramme på ti milliarder kroner. Siden ordningen ble lansert i statsbudsjettet har Eksportkreditt Norge opplevd stor pågang fra norske redere.

– Pågangen vitner om at dette er en kjærkommen ordning. Vi har allerede fått inn 19 søknader med en brutto verdi på over seks milliarder kroner. Jeg kan selvsagt ikke forskuttere noe, men på generell basis kan jeg si at det er mange interessante prosjekter i søknadsbunken, sier Søberg.

Maritim sektor har vært gjennom en tøff periode, og selv om pilene nå peker oppover mener Regjeringen det er viktig med en slik finansieringsordning for å bidra til økt aktivitet og å sikre flere kontrakter til verft i Norge.

Verdiskapning og teknologiutvikling
Eksportkreditt Norge har lang erfaring med skipsfinansiering og Søberg er ikke i tvil om at den nye ordningen vil ha positive effekter for de havbaserte næringene her til lands.

– Ordningen vil bety større etterspørsel og sikre at flere skip bygges i Norge i stedet for ved utenlandske verft. Det betyr økt verdiskapning og sysselsetting her hjemme, i tillegg til at det bidrar til ytterligere teknologiutvikling innenlands, sier Otto Søberg.