Nå er «Aquatraz» fylt med 190.000 fisk

Nyheter
2546

Ble satt i drift onsdag.

Det melder serviceleverandøren AQS på sine hjemmesider. Selskapet utførte en notsjekk på «Aquatraz» – en semi-lukket stålmerd som er utviklet av Seafarming Systems i Stavanger.

– Det er et spennende prosjekt. Vi har tirsdag og natt til onsdag fylt merda med 190.000 laks. Fisken er på 1,5 kilo i snitt, og avluset med ferskvann før den ble flyttet over til Aquatraz, sier driftssjef Roger Eiternes i Midt-Norsk Havbruk.

Selskapet fikk i april 2017 tilslag på fire utviklingstillatelser for konseptet. 

Ifølge Eiternes er merden konstruert slik at den ligger 1,5 meter over vannlinjen. Dette for å hindre at det skvetter sjøvann med lus over kanten og inn til laksen.

Den første av totalt fire pilotmerder står i Eiterfjorden i Nærøy kommune i Trøndelag. I månedsskiftet november/desember kommer den neste merden til samme lokalitet. De to siste merdene skal plasseres i Leka i Ytre Namdalen. Det er Fosen Yard som bygger pilotmerdene.