Se video av at MNH setter ut fisk i «Aquatraz»

Nyheter
2354

Halvannet år etter at Midt-Norsk Havbruk fikk utviklingstillatelser av Fiskeridirektoratet er «Aquatraz»-merden sjøsatt.

Video krediteres Børre Aasbø.

«Et omfattende biologisk måleprogram blir igangsatt fra «første fisk i merd» for å dokumentere at Aquatraz leverer de antatte fordelene med hensyn til mindre lus, bedre fiskehelse og fiskevelferd, produktkvalitet osv. I tillegg til de biologiske fordelene, vil Aquatraz gi et betydelig løft med hensyn til arbeidsmiljø for røkterne», skriver MNH i en epost.

Uvær forsinket sjøsetting
Aquatraz er en semilukket, hevbar merd i stål som har tatt i bruk kompetanse fra skip og offshore, opplyses det i meldingen.

I uke 39 ble det satt ut 190.000 fisk i merden som ble bygget i stål ved Fosen Yards. Det skjedde etter at uvær hadde forsinket sjøsetting av merden.

Godt i gang med den andre
Totalt fire Aquatraz-merder skal bygges. Den andre kommer, etter planen, ved årsskiftet 2018/2019, mens de to siste kommer i løpet av første halvår av 2019.

Alle merdene blir bygd ved Fosen Yard.

– Verftet er godt i gang med produksjon av merd nummer to, sa Steingrim Holm til iLaks i september.

Hver merd har en kapasitet på 1.000 tonn biomasse.