Senator i Chile: – Vi må se på sammenhengen mellom økt lakseproduksjon og skadelig algeoppblomstring

Nyheter
1347

Leder for fiskerikomiteen i Senatet i Chile, Rabindranath Quinteros, etterlyser initiativ fra oppdrettsnæringen for å se om det er en sammenheng mellom økt oppdrett og algeoppblomstring.

I forrige uke ble det bekreftet at 790,9 tonn laks var tapt etter algeoppblomstring og sykdomsangrep i Chile. 

Senator Rabindranath Quinteros er bekymret over manglende beredskap hvis en ny krise inntreffer slik som i 2016.

– Så langt vi vet, oppstår skadelig algeoppblomstring ved en temperaturøkning i vannet og mindre oksygen, og når antall laks øker, øker temperaturen og oksygenet reduseres, sier Quinteros til SoyChile.

Han sier han forventer at oppdrettsnæringen sammen med andre lokale aktører kan «bidra til en seriøs diskusjon» om årsaken til algeoppblomstringen.

– Trusselen av en ny algeoppblomstring, spesielt red tide, forblir latent i den sørlige delen av regionen. For et par år siden hadde vi en kritisk situasjon med stor innvirkning på fiskerier og regional økonomi, og det er ikke klart om vi tok lærdom av det eller ikke, sier Quinteros.