Selskapet planlegger inntil 28 tette merder på land – vil produsere 30.000 tonn laks årlig

Nyheter
4991

Averøy Seafood sendt inn søknad om å tillatelse til å etablere et matfiskanlegg for laksefisk på lokalitet Tøfta i Averøy kommune. Anlegget skal ha en årlig produksjon på 30.000 tonn.

Det viser dokumenter iLaks har fått tilgang på.

Ifølge Averøy Seafood skal det lukkede merdbaserte anlegget plasseres i et kunstig basseng, skutt ut i fjellet på land på Tøfta. Anlegget vil ta inn 70 grams smolt, og produsere laksefisk frem til slaktestørrelse på rundt fem kilo.

Her er det planlagt at anlegget skal ligge. KART: Fra søknad

«Anlegget består av inntil 28 tette merder på 20.000 m³ der hver merd utgjør sin egen smittemessige enhet, til sammen 560 000 m³ og en omsøkt årsproduksjon på 30.000 tonn fisk. To parallelle merdrekker skal plasseres i et basseng utskutt i fjell som er ca 450 meter langt, ca 85 meter bredt og 35 meter dypt, noe som tilsier et bassengvolum på ca. 1,34 mill. m³ sjø», skriver Averøy Seafood i den ferske konsesjonssøknaden.

Intensjonsavtaler
I hver merd planlegges det å sette ut 306.000 smolt, som vil behøve rundt elleve måneder på å vokse fram til slaktevekt. Det skal kun benyttes sjøvann i produksjonen.

Ifølge dokumentene har Averøy Seafood signert intensjonsavtaler med avfallsaktøren Ragn-Sells Havbruk, foredler Sekkingstad og fiskehelseselskapet STIM.

Det er seriegründer Geir Nordahl-Pedersen som står bak Averøy Seafood. Han ønsker også å etablere landbasert lakseoppdrett på Losna i Solund kommune, men etter å ha fått tillatelse av Vestland Fylkeskommune, trakk Fiskeridirektoratet tilbake tillatelsen i fjor sommer. Dette fordi de var i tvil om anlegget er på land. Losna Seafood har klaget på avgjørelsen.

Avviste innsigelsessak
Fylkesmannen i Møre og Romsdal (i dag Statsforvalteren) fremmet for øvrig innsigelse mot reguleringsplanen for det omsøkte tiltaket på Tøfta. Saken gikk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som i november 2019 godkjente Averøy kommunestyre sitt vedtak om detaljeregulering av landbasert fiskeoppdrettsanlegg på området.

– Jeg har lagt avgjørende vekt på å legge til rette for viktig lokal næringsutvikling, samtidig som det blir gjort tiltak for å redusere de negative virkningene for naboer og miljø, uttalte daværende kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland.