Satser 140 millioner på ny foredlingsfabrikk i Orkdal – nå er byggingen i gang

Nyheter
1230

Isfjord Norways nye fabrikk skal stå klar i april neste år.

Sjømatprodusenten som foredler omlag 5.000 tonn laks og ørret årlig i Trondheim, er forventet å doble produksjonen med den nye fabrikken som flyttes til Orkdal.

Fabrikken skal ligge på den lange smale tomten ved veien. FOTO: Orkdal kommune

Mandag startet gravearbeider på tomten hvor fabrikken skal ligge. Det er kommunen som bygger fabrikken, og leier den ut til Isfjord Norway. Leietiden er på 30 år.

Fabrikken får en grunnflate på 4.900 kvadratmeter, i tillegg til en andre etasje på 1.800 kvadratmeter, skriver Avisa Sør-Trøndelag. 

Ifølge avisen ble det avdekket omfattende forurensing i grunnen da tomten ble opparbeidet. Totalt 20.000 kubikk forurenset masse måtte byttes ut.

– Nå er all dårlig massen skiftet ut med rene, bæresterke masser, og det skal graves ei grøft som er 30 cm dyp der fundamentene skal ned, forteller Orkdal kommunes prosjektleder, John Anders Elvrum.

Isfjord Norway fikk i desember medhold i en klage til Nærings- og fiskeridepartementet,  etter at Mattilsynet først hadde avslått selskapets planer om å etablere seg på tomten. Begrunnelsen fra Mattilsynet var at fabrikken kom til å ligge i nærheten til Orkla som nasjonalt laksevassdrag.