SalmoNor setter av 380 millioner kroner i utbytte etter krevende år

Nyheter
0

Biologiske utfordringer og dempet etterspørsel etter laks merkes i regnskapsbøkene.

2020 var et trøblete år for oppdretteren i Ytre Namdal. Årsakene var en kald vinter og lave temperaturer i sjøen, samt at en lokalitet fikk PD på laksen og mange lusepåslag førte til lavere produksjon og slakting enn normalt, fremgår det av notene i årsrapporten.

Med det falt driftsresultatet med hele 43 prosent fra 2019.

Sammensatt
«Årsaken til resultatnedgangen er sammensatt. Den skyldes delvis den biologiske utfordringen på en lokalitet i tillegg til den pågående pandemien,» heter det i årsberetningen fra styret.

Styret fremhever videre at en svekket norsk krone har bidratt til å «dempe noe av effekten knyttet til lavere etterspørsel».

SalmoNor er helintegrert med produksjon av smolt og matfisk, slakteri og foredling, samt salg og eksport gjennom samarbeidspartneren Seaborn.

Vibecke Bondø er daglig leder i SalmoNor. FOTO: SalmoNor

Fusjonerer
Rørvikfirmaet tar ut et utbytte på 380 millioner kroner etter regnskapsåret 2020 – opp fra 100 millioner kroner året før. De største aksjonærene i selskapet er Vite Invest, med 57,1 prosent, eid av Terje og Vibecke Bondø, Andvari (kontrollert av styremedlem Håvard Jakobsen), med 21,4 prosent, og Emilsen Fisk som sitter på 11,2 prosent av aksjene.

I juni ble det kjent at SalmoNor fusjonerer med NTS-eide Midt-Norsk Havbruk i en transaksjon som priset SalmoNor til 2,975 millioner kroner. Til sammen vil det nye selskapet slakte 37.000 tonn laks årlig.

Salmonor 2020 2019 Endring
Omsetning 614,3 636,4 -3,5 %
EBIT 129,0 226,3 -43,0 %
Resultat før skatt 135,6 232,6 -41,7 %
Driftsmargin 21,0 % 35,6 %
Alle tall i millioner kroner