SalmonBusiness har passert 25.000 lesere

Kommentarer
5717

Hurtig leservekst gir kommersielle og redaksjonelle synergier.

iLaks’ engelskspråklige søsteravis SalmonBusiness.com har nå passert 25.000 unike brukere per måned, etter en dobling av trafikken så langt i år. Det viser tallmateriale fra Google Analytics.

Mobil kapital
Sammen har de to nettavisene dermed godt over 100.000 månedlige lesere. Den felles trafikken er særlig interessant, ettersom de to avisene kjører felles jobbannonser. Stillingskarusellen som vises på iLaks eksponeres også på SalmonBusiness.

Aslak Berge

Oppdrettsnæringen er i sin natur multinasjonal og mobil, hvor både kapital og arbeidskraft stadig beveger seg over landegrensene. Dette gjelder i leverandørleddet, for matfisk, arbeids- og brønnbåt, salg og foredling. Dermed må også en effektiv jobbportal reflektere dette.

Med den høye og raskt voksende kombinerte trafikken tør vi påstå at jobbkarusellen vår nås av vesentlig flere lesere og jobbkandidater enn i konkurrerende nettaviser.

Vokser raskere
SalmonBusiness vokser raskt, og utvikler seg som forventet og i tråd med de planer som ble lagt før avisen ble lansert for vel 13 måneder siden. Trafikkveksten er faktisk høyere enn det iLaks hadde på samme tid – i sitt første hele driftsår. Samtidig forventer vi en omfattende økning i lesermengden i årene som kommer. I utgangspunktet er det ingen grunn til at SalmonBusiness skal ha færre lesere enn iLaks.

Men hvem er leserne?

Leserne er primært personer i den utvidede verdikjeden for oppdrett av laksefisk internasjonalt. Samtidig følger leserne naturligvis fisken lenger ned i verdikjeden enn i søsteravisen iLaks. Nedstrømsegmentet er mye tyngre i SalmonBusiness. Leserne er i første rekke i vest-europeiske land, samt USA, Canada og Chile, men også i India, Australia og en lang rekke andre land.

Døgnkontinuerlig
I mye større grad enn iLaks er trafikken til SalmonBusiness døgnkontinuerlig. Når vi logger på om morgenen her i Europa, er lesere i Asia og Oceania tungt inne. Utover dagen beveger trafikkens tyngde seg gradvis gjennom Europa og over til Americas.

Og hvilke saker leser de?

SalmonBusiness’ lesere er ikke veldig ulike iLaks’ lesere. Ulykker, mysterier, krim, teknologiske sprang og oppkjøp. Vi vet eksempelvis at landbaserte oppdrettsanlegg er godt stoff for iLaks, men det er faktisk enda større interesse for dette temaet i SalmonBusiness.

Den mest leste saken på SalmonBusiness så langt er forøvrig denne, som har fått over 30.000 klikk.