Salmon Evolution vil flytte vanninntaket: – Stor risiko for skade på rør av bølger og strøm

Nyheter
1138

Salmon Evolution har søkt om justert plassering av vanninntaksledningen til sitt landbaserte lakseanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Det går fram en søknad fra lakseoppdretteren til Møre og Romsdal fylkeskommune, som iLaks har fått innsyn i. Søknaden er signert gründer og operasjonsdirektør Ingjarl Skarvøy.

I søknaden skriver Skarvøy at Salmon Evolution har jobbet med prosjektering av anlegget siden selskapet fikk tildelt konsesjon i 2018. Ifølge Skarvøy har ulike løsninger blitt vurdert, og det er gjennomført vurderinger av den mest optimale plassering og utforming av inntaksledninger og ilandføringspunkt for vann til anlegget. Godkjent plassering og ilandføring er like vest av kaia på Harøysund Terminal.

«Etter en nærmere vurdering viste det seg at ilandføring av inntaksrør vest av terminalen ville medføre stor risiko for skade på rør av bølger og strøm som tidvis kan være et problem ved terminalen», skriver Skarvøy. 

Selskapet ønsker derfor å plassere nye inntaksledninger cirka 240 meter øst for den godkjente plasseringen. Dette for å redusere risikoen for å skade vanntilførselen. De nye inntaksledningene er ifølge Skarvøy prosjektert med mulighet for inntak av vann på både 100 meters dyp og 25 meters dyp.

«Rørene vil ligge i et område som har betydelig roligere strøm- og bølgeforhold øst for terminalen», poengterer Skarvøy.

Han ber helt til slutt om at det kjøres en prosess mot aktuelle etater/myndigheter for å godkjenne justeringene.

I en uttalelse til søknaden skriver Fiskeridirektoratet region Midt at deres vurdering er at påvirkningen fra det omsøkt tiltaket på fiskeriinteressene i området vil være av liten betydning.

«Vi har ikke innvendinger til at det blir gitt tillatelse som omsøkt», konkluderer direktoratet.

Ved ferdigstillelse skal anlegget ha en årlig produksjonskapasitet på rundt 36.000 tonn atlantisk laks. Den koreanske fiskerigiganten Dongwon Industries investerte nylig i prosjektet.

Oversiktsbildet viser justert plassering av vanninntaket. FOTO: Fra søknad