SalMars børsverdi har blitt halvert på kort tid

Nyheter
0

Verdier for over 50 milliarder kroner er tapt.

SalMars oppkjøpsbud på konkurrenten NTS var akkurat løpt ut. Frøya-selskapet hadde fått hånd om 52,68 prosent av aksjene. Maktkampen var over.

SalMars sterke mann Gustav Witzøe var seierherren etter en av de heftigste oppkjøpskamper i nyere norsk oppdrettshistorie. SalMars aksjekurs var på all time high.

Nå skulle det gå bratt nedover.

Kilde: Infront

Balansefokus
Børsverdien til SalMar har falt fra en topp på 779,50 kroner den 28. april til en foreløpig bunn på 346 kroner, etter et fall på nye 4,2 prosent onsdag.

Det betyr et samlet papirtap på 55 prosent eller 50,9 milliarder kroner på drøye fem måneder. En må helt tilbake til den tyngste korona-krisen for å finne maken til aksjekurs for ellers fjellsolide SalMar.

DNB Markets advarte tirsdag om at SalMar og naboselskapet Måsøval vil bli særlig hardt rammet av grunnrenteskatten, i tillegg til at «balansene til selskapene ser mer strukket ut enn de andre selskapene etter nylige oppkjøp».

SalMar hadde ved utgangen av andre kvartal en netto rentebærende gjeld, inkludert leasing-forpliktelser, på 6,9 milliarder kroner.

Brønnbåter losser fisk ved SalMar InnovaMar. Foto. Ronny Teigås

«Vi ser flere spesifikke risikoer: redusert kontantstrøm til å betjene gjeld etter en tredobling av skattekostnadene, nedskrivning av goodwill og utsiktene til at bankene reduserer målrettet gjeld per kilo», skrev meglerhuset.

Mesteparten av verdifallet, nærmere bestemt 30 prosent, kom forrige onsdag, da regjeringens forslag om grunnrenteskatt ble kjent. Men fallet har slett ikke stoppet opp for SalMar.

Usikkerheten brer seg.

Påvirket
Den foreslåtte grunnrenteskatten slår ut på forskjellig vis blant de børsnoterte storoppdretterne.

– Måsøval er trolig selskapet som blir aller mest påvirket, da de har all driften sin i Norge. SalMar har også mye drift i Norge så de blir også kraftig påvirket, uttaler Pareto-analytiker Carl-Emil Johannessen.

Carl-Emil Johannessen. Foto: Pareto

– Lerøy og Grieg vil bli noe mindre rammet, men får likevel stor påvirkning. Mowi har relativt mest av driften utenfor Norge, og vil sånn sett få mindre konsekvenser, sier Johannessen.

SalMar har, sammen med partneren Aker, lagt ned mye ressurser i utvikling av offshore-lakseoppdrett. Disse ekstremt kapitalintensive planene er nå truet av regjeringens hissige grunnrenteforslag.

– I kraft av det nye skatteforslaget ser vi nå gjennom alle fremtidige investeringer, uttalte SalMars konsernsjef Linda L. Aase til iLaks tirsdag.

Sløying av fisk hos Salmar. Foto. Ronny Teigås