SalMar i sluttfasen av slakteri-vurdering: – Antall mulige kandidater er snevret inn

Nyheter
1362

Avgjør snart hvor det nye slakteriet i Troms skal ligge.

– Vi gjennomfører nå sluttanalyser av innkommende svar knyttet til vår henvendelse. Dette har vært en lang og grundig prosess der svarene har blitt vurdert opp mot en rekke ulike kriterier. SalMar har gjennom denne analysen snevret inn antall mulige kandidater for lokalisering av det nye prosesseringsanlegget. Når endelig beslutning er fattet vil den bli kommunisert.

Det skriver konsernsjef Olav Andreas Ervik i en e-post til Folkebladet.

Denne uken gikk Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) i Lenvik kommune enstemmig inn for etablering av Klubben Næringspark på Grasmyr på Senja. Dette er bare en av kommunene som har meldt sin interesse for det nye slakteriet som vil koste 600 millioner kroner.

Også Sørreisa, Balsfjord og Tromsø skal ha meldt interesse da SalMar inviterte kommuner til å tilby tomt til slakteriet.

Ifølge Ervik er ambisjonen å bygge ut en stadig bredere og mer komplett verdikjede for sjømatproduksjon i Nord-Norge med det nye slakteriet som en del av satsningen.