SalMar fikk perlesnormaneten på besøk. Måtte destruere 1,2 millioner laks.

Nyheter
0

SalMar er rammet av manetangrep ved Senja. Selskapet føyer seg dermed inn i rekken av oppdrettere som har opplevd dødelighet på grunn av perlesnormaneten i høst.

– I midten av november observerte våre fiskerøktere ved lokaliteten Ørnfjordbotn i Senja et betydelig truende tilsig av perlesnormaneter. Det ble også registrert noe død fisk. Noen dager senere økte omfanget av maneter ytterligere og skadeomfanget på fisken tiltok i styrke, skriver SalMar på sine nettsider.

Lokaliteten hadde cirka 1,2 millioner laks med en snittvekt på 0,3 kilo. Det tilsvarer rundt 360 tonn.

Frem til manetangrepet var dødeligheten på lokasjonen rundt én prosent, skriver SalMar. Av fiskevelferdshensyn besluttet SalMar å destruere all fisken på lokaliteten.

Uvanlig og voldsomt
– Våre medarbeidere jobbet sammen med folk fra ekstern beredskapsbåt intenst på døgnbasis for å håndtere den akutte og beklagelige situasjon som oppsto på grunn av dette uvanlige og voldsomme innsiget av perlesnormaneter, skriver de videre.

Perlesnormanet observert i Øygarden i oktober. Foto: Jonatan Fredricson Marquez

Dette tok tre-fire dager. Hendelsen vil ikke påvirke SalMar økonomisk utover verdien på den destruerte fisken. Det vil heller ikke ha påvirkning på guidet slaktevolum, skriver selskapet.

Det er også observert perlesnormaneter på andre SalMar-lokaliteter i Midt- og Nord-Norge, men i et begrenset omfang.

Les også: Denne har drept tonnevis av oppdrettsfisk: – Økning utover høsten

– Maneter er en av flere risikofaktorer ved fiskeoppdrett, men det er svært sjelden de påfører fisken skade som i dette tilfellet. For cirka 20 år siden ble en SalMar-lokalitet på Frøya utsatt for et liknende kraftig manetangrep, skriver selskapet.

Drept mye oppdrettsfisk i høst
Perlesnormaneten har sterk neslegift som kan gi store skader på fiskens gjeller, hud og øyne. Den kan bli opptil 30 meter lang, og løser seg opp i små biter når den kommer i kontakt med bølger eller objekter. Dermed kommer den lett inn i åpne anlegg.

Det har vært en stor økning i registrerte observasjoner av perlesnormaneten i høst, og flere oppdrettere har opplevd at fisk har gått tapt.

Les også: Eksplosiv økning i observasjoner. Nå har den drept tusenvis av oppdrettslaks.

12.000 fisk gikk nylig tapt for Nordlaks i Harstad, og Havforskningsinstituttet måtte avlive egen fisk etter at perlesnormaneten kom inn i anlegg på Austevoll.

Mowi har også fått perlesnormaneten inn i merdene, på lokalitet Haverøy i Øygarden.

Bilder fra et tilsyn hos Salaks. Fisken har sår, sår med bakteriell sekundærinfeksjon og øyeskade etter manetangrepet. Foto: Mattilsynet

20. november sendte Mowi et brev til Mattilsynet for å oppdatere et varsel om økt dødelighet på lokaliteten. Dødeligheten i en av merdene var da på 5,6 prosent.

– Dette er relatert til høye konsentrasjoner av perlesnormaneter i området, skriver Siri Frafjord Ørstavik, leder for fiskehelse i Mowi Sør, i brevet til Mattilsynet.

I en melding til iLaks skriver Ørstavik:

– Vi har, som de fleste oppdrettere på Vestlandet, observert perlesnormaneten på flere av våre lokaliteter, men i liten grad opplevd dødelighet i forbindelse med dette.

Hun opplever at de har god kontroll på situasjonen ved Haverøy.