Eksplosiv økning i observasjoner. Nå har den drept tusenvis av oppdrettslaks.

Nyheter
0

12.000 fisk gikk tapt for Nordlaks i Harstad, og Havforskningsinstituttet måtte avlive egen fisk, etter at perlesnormaneten kom seg inn i merdene i Austevoll.

Perlesnormaneten kan bli opp til 30 meter lang, og løser seg opp i små biter når den kommer i kontakt med bølger eller objekter. Dermed kommer den seg lett inn i åpne oppdrettsanlegg.

I høst har den drept fisk i flere merder. Mandag forrige uke meldte Nordlaks om laksedød i anlegget Elgen utenfor Harstad, skriver NRK. Her ble 12.000 døde laks hentet ut, og de fremskyndte slakt på resten av fisken.

– I og med at vi vet at det har vært maneter der, var vi redd for at det skulle føre til mer plager og dødelighet, sier kommunikasjonsleder Heidi Torkildson Ryste i Nordlaks til NRK.

Havforskningsinstituttet (HI) har også måttet ta ut død og døende fisk fra sine anlegg i Austevoll, utenfor Bergen. Etter manetangrep måtte de avlive 4.000 fisk fra området i løpet av tre dager, forteller Lars Helge Stien, forskningssjef for dyrevelferd i HI, til iLaks.

Rammet flere oppdrettere
iLaks har tidligere skrevet om maneten, som drepte tonnevis av fisk i 1997 og i 2001. Den har en sterk neslegift som kan gi store skader på fiskens gjeller, hud og øyne.

Bilder fra tilsyn hos Salaks, som varslet Mattilsynet. Fisken har sår, sår med bakteriell sekundærinfeksjon og øyeskade etter manetangrepet .Foto: Mattilsynet

Salaks og Grieg Seafood har også fått maneten inn i merdene. Til IntraFish fortalte konsernsjef Odd Bekkeli at Salaks mistet minst 5.000 fisk på anlegget Dale, som også ligger i Harstad.

HI-forsker Tone Falkenhaug forteller til iLaks at de har fått høre om flere som har hatt besøk av maneten, men at de ikke vet omfanget. HI har ikke en oversikt over hvilke anlegg som rammes, eller hvor mange fisk som må avlives som følge av dette.

Eksplosiv økning
De siste årene har maneten i økende grad blitt observert langs hele norskekysten om høsten. I høst har HI fått inn rundt 1.000 registrerte observasjoner av maneten på nettsiden  «Dugnad for havet», forteller Falkenhaug til iLaks.

Innmeldte observasjoner siden 1. september i år. Majoriteten av de røde punktene for maneter gjelder perlesnormaneten. Foto: Skjermdump/Dugnad for havet

– Det har vært en eksplosjon av observasjoner. Men dette er kun basert på hvor mye som er innmeldt, og har også sammenheng med hvor mye folk er på sjøen, sier hun.

– Men det er nok en del perlesnormaneter i sjøen, og jo mer bølger det er, jo lettere løser disse seg opp. Det er gjerne ikke bra for oppdrettere, fordi de da kommer seg lettere inn i merdene.

Av hensyn til dyrevelferden, tok HI ut både den døde og skadde fisken fra Austevoll. Instituttet skriver at de tar prøver av gjellene, øynene og skinnet på den avlivede fisken, for å se på omfanget av skadene.

Angelico Madaro tar prøver av oppdrettslaks etter manetangrepet på forskingsstasjonen til HI i Austevoll. Foto: Christine Fagerbakke/HI