Denne har drept tonnevis av oppdrettsfisk: – Økning utover høsten

Nyheter
0

Perlesnormaneten har tidligere ført til massedød av oppdrettslaks. De siste årene har bestanden økt langs kysten.

Den avlange perlesnormaneten kan bli en massemorder om den kommer på innsiden av merdene. Den har sterk gift, som kan gi dødelige skader på fisken.

Nylig skrev BT at det har vært mange observasjoner av maneten langs kysten den siste tiden.

– De siste tre årene har vi fått en økning av perlesnormanet utover høsten, sier Tone Falkenhaug, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) til iLaks.

iLaks’ journalist så en rekke perlesnormaneter på dykketur i Øygarden utenfor Bergen, søndag.

Som perler på en snor: Maneten er vakker på kloss hold, men kan gjøre stor skade dersom den kommer inn i merdene. Foto: Jonatan Fredricson Marquez

Løser seg opp i merden
Neslegiften til maneten er sterk. For mennesker kan dette gi kraftig svie, mens det for fisk kan gi alvorlige skader på gjeller, hud og øyne. Fisk som kommer i nærkontakt med maneten kan få brannskader, åpne sår og stressreaksjoner.

Mens vill fisk kan svømme bort fra maneten, er det vanskeligere for oppdrettslaks å komme seg unna.

– Den deler seg opp i små biter som kan gå gjennom maskene på merden. Disse bitene blir ganske små, og brenner like ille som de store kjedene. Det blir særlig gjelleskader på fisken om dette skjer, forklarer Falkenhaug.

– Er det noe oppdrettere kan gjøre for å hindre dette?

– Luseskjørt går ikke så dypt, og denne maneten kan forekomme på alle dyp – helt ned til 200 meter, og i hele vannsøylen. Da blir det vanskelig å skjerme merdene, sier Falkenhaug.

Perlesnormaneten er en kolonimanet som kan bli 30 meter lang, og dele seg opp i mange biter. Foto: Jonatan Fredricson Marquez

Drepte 600 tonn
Ifølge HIs nettsider rapporteres det om økt mortalitet i enkelte områder der det også er rapportert om økende forekomst av perlesnormaneter.

Det er imidlertid ikke registrert noe stor dødelighet fra oppdrettsnæringen forårsaket av perlesnormaneten siden de førte til store tap for mer enn 20 år siden. Ifølge Falkenhaug er det sjeldent at maneten gjør stor skade.

– Det var noen hendelser på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet der det var mye noen år. Da var det mye dødelighet av laks i oppdrettsmerdene, forteller Falkenhaug.

Ifølge HI ble ti-tolv tonn oppdrettsfisk drept i Øygarden og på Fedje i 1997, mens 600 tonn gikk tapt i 2001, derav 400 tonn i Trøndelag.

Maneten kan være farlig for fisk, men det har ikke vært registrert store dødstall siden hendelsene i 1997 og 2001, opplyser forsker Tone Falkenhaug. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet (HI).

– Etter disse årene har den vært mer sporadisk observert. Men de siste tre årene har det vært ganske store forekomster sent på høsten, sier Falkenhaug.

Dugnad for havet
På nettsiden «Dugnad for havet» kan man melde inn observasjoner av maneten, og følge med på hvor den har blitt observert langs kysten.

På kartet over observasjoner av manet, gjelder de fleste innmeldingene perlesnormanet. Som kartet viser, kan den observeres langs hele kysten – fra nord til sør.

Majoriteten av de innmeldte observasjonene av maneter (markert i rødt) gjelder perlesnormanet. Foto: Skjermdump/Marine Citizen Science

Maneten forekommer i Atlanterhavet, og man tror at den kommer inn mot kysten med havstrømminger, forklarer Falkenhaug.

Tidligere rapporter tyder på at manetene forekommer mest ytterst på kysten. I år er det kommet flere observasjoner fra fjordene og inne i kysten, ifølge HI.

Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, opplyser om at de jobber sammen med HI og andre aktører for å etablere et norsk algeovervåkningsprogram. Dette skal bidra til større oversikt over forekomsten av potensielt farlige arter.

I fjor fikk HI inn mer enn 100 meldte observasjoner av perlesnormaneten. Foto: Jonatan Fredricson Marquez