Spår milliardemisjon eller salg av Frøy

Nyheter
0

Sparebank 1 Markets mener SalMar må hente penger etter oppkjøpet av NTS og NRS.

Etter oppkjøpet av NTS eier SalMar 52,7 prosent av oppdrettskonkurrenten. I en fersk analyse skriver analytiker Knut-Ivar Bakken at han tror SalMar vil legge inn et bud på resten av NTS innen årsslutt, samt at oppkjøpet vil øke SalMars gjeld til et nivå som ikke er bærekraftig.

iLaks har tidligere skrevet at netto rentebærende gjeld i SalMar vil øke fra 6,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal til 18,6 milliarder kroner i det nye sammenslåtte selskapet SalMar/NRS.

«Som et resultat estimerer vi at SalMar enten må hente fire til syv milliarder kroner i frisk egenkapital, eller alternativt selge eiendeler. Frøy er den mest åpenbare kandidaten for SalMar å finne en strategisk løsning for», skriver Bakken.

Frøy har en børsverdi på 3,6 milliarder kroner. NTS, som er kontrollert av SalMar, eier 72 prosent av rederiet.

– Vi venter at SalMar vil gjennomføre en strategisk gjennomgang av Frøy som kan inkludere salg. Jeg vil ikke spekulere i pris, men vi ser at historiske transaksjoner i sektoren har vært til høyere priser enn der Frøy-aksjen handler i dag, sier Bakken til Finansavisen.

Han bemerker at SalMar ikke vil ha nok kontantstrøm de neste to årene til å komme innenfor egen målsetting om et forhold mellom netto rentebærende gjeld og EBITDA minus skatt på 1,0 til 2,5-gangeren.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen avviser ikke salg av Frøy-aksjene:

– Det er et veldrevet selskap med god kontantstrøm og ordrereserve, men det har ikke vært kjernevirksomheten til SalMar å ha brønnbåter og servicebåter, sier han til Finansavisen.