Salaks ga ikke opp etter avslag på søknad om utviklingstillatelser – torsdag fikk selskapet sin belønning

Nyheter
2789

Fiskeridirektoratet har delvis omgjort eget vedtak om avslag på søknad fra Salaks om ni utviklingstillatelser til konseptet «FjordMAX».

I midten av oktober fikk Salaks og «FjordMAX» avslag på søknad om ni utviklingstillatelser. 14. oktober varslet selskapet at de ville klage, og klagen ble sendt inn i begynnelsen av november.

Det omsøkte konseptet er «FjordMAX» er en semilukket, fullintegrert og rømningssikker oppdrettsplattform der alle operasjoner skjer innenfor én plattform. Selskapet har tidligere antydet at et ja til konseptet ville bety bygging av et nytt settefiskanlegg og et nytt slakteri.

Fiskeridirektoratet mener at Salaks gjennom klagen har dokumentert bedre enn i søknaden at «FjordMAX» kan bidra til å løse næringens miljøutfordringer når det gjelder utslipp av organisk materiale og risiko for rømming av fisk. Blant annet på bakgrunn av dette vurderer Fiskeridirektoratet at vilkåret om «betydelig innovasjon» er oppfylt.

Direktoratet vil derfor gå videre med behandlingen av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser, men opplyser samtidig om at det ikke er et bindende tilsagn.

Selv om det foreløpig ikke er fattet vedtak om tilsagn for noen del av søknaden finner Fiskeridirektoratet likevel grunn til å vurdere behovet for det omsøkte antallet tillatelser.

Fiskeridirektoratet avslår søknaden fra Salaks hva gjelder 3.510 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) av en omsøkt MTB på 7.020 tonn Fiskeridirektoratet vil i tråd med det som fremgår over gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til 3.510 tonn MTB.