Salaks antyder at et ja til «FjordMAX» kan bety både nytt settefiskanlegg og nytt slakteri

Nyheter
2312

Om få uker avgjøres det om Salaks får tilslag på søknaden om utviklingskonsesjoner. Skjer det, vil det mest sannsynlig kreve også andre betydelige investeringer fra Salangen-selskapet.

I juli i fjor søkte Salaks om ni utviklingskonsesjoner for konseptet FjordMAX – en semilukket oppdrettsplattform.

Prosjektleder Karl Erik Bekkeli i Salaks sier til Folkebladet at de forventer svar på søknaden fra Fiskeridirektoratet i løpet av noen få uker.

– Får vi gjennomslag for prosjektet har vi arbeid i veldig lang tid. Om FjordMAX realiseres vil for eksempel nye Salangfisk på Salangsverket være for lite, sier han.

Settefiskanlegget mottok sin aller første lakserogn ved klekkeriavdelingen i juni i fjor. 

Daglig leder i Salaks, Odd Bekkeli, sier til avisen at også selskapets eget slakteri i Rotvik i Salangen kommune kan bli for lite hvis FjordMAX blir realisert. Det er forventet en dobling av produksjonen.

– Det er jo et dilemma. Vi har jo muligheter for en kapasitetsøkning ved slakteriet i Rotvika. Vi har for eksempel aldri kjørt med doble skift som mange av de andre gjør. Vi har muligheter som å sette inn en sløyemaskin til. Men får vi en slik økning er det vel bare et tidsspørsmål før det kommer et nytt slakteri, sier han.

Prosjektleder Karl Erik Bekkeli har en god magefølelse før avgjørelsen faller.

– Jeg føler at vi har gjort det vi kunne, vi har brukt mye ressurser, tid og krefter på prosjektet. Det er jo også begrensa hvor mye en tør å satse før en vet noe sikkert. Men jeg føler vi ikke kunne gjort så mye mer. Nå er det opp til direktoratet, sier han.