Salaks og «FjordMAX» fikk nei

Nyheter
2545

Salaks fra Salangen har fått avslag på søknad om ni utviklingstillatelser.

Det melder Fiskeridirektoratet fredag ettermiddag.

Det omsøkte konseptet er «FjordMAX» er en semilukket, fullintegrert og rømningssikker oppdrettsplattform der alle operasjoner skjer innenfor én plattform. Selskapet har tidligere antydet at et ja til konseptet ville bety bygging av et nytt settefiskanlegg og et nytt slakteri.

Fiskeridirektoratet skriver i sitt avslagsbrev at de har kommet til at det omsøkte konseptet anses innenfor formålet med utviklingstillatelser, fordi det i noen grad kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, men oppfyller ikke vilkåret om «betydelig innovasjon».

«I gjennomgangen ovenfor av prosjektets oppfyllelse av formålet ble det konkludert med at prosjektet kun i begrenset grad kan bidra til å løse utfordringene knyttet til miljø og areal som akvakulturnæringen står overfor. Etter Fiskeridirektoratet sitt syn er det derfor vanskelig å legge til grunn at konseptet FjordMAX fraviker fra eksisterende teknologi på en måte som bidrar til å oppfylle formålet med utviklingstillatelser på en vesentlig bedre måte. Fiskeridirektoratet har vært noe i tvil, men på bakgrunn av den høye terskelen har Fiskeridirektoratet etter dette kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller kravet til «betydelig innovasjon»», heter det i brevet.