Russiskeid smoltprodusent planlegger utvidelse

Nyheter
1567

Olden Oppdrettsanlegg ønsker å bygge en ny avdeling med gjennomstrømmingsanlegg, og utvide produksjonen fra to millioner til fem millioner settefisk.

Den nye avdelingen vil bestå av ti stykker åttekant-kar, hver med et volum på 650 kubikk, ifølge en konsesjonssøknad selskapet har sendt inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Inne på anlegget til Olden. FOTO: Fra søknad til NVE

Anlegget, som ligger i Ørland kommune i Trøndelag, har konsesjon fra 2012 for uttak av vann fra Søvatnet i Oldevassdraget, men søker nå om også å bruke Storvatnet som magasin for anlegget.

I søknaden forklares det også hvorfor det ikke er aktuelt å benytte RAS-teknologi:

«RAS-anlegg har vist seg å by på mange utfordringer, og dessuten krever det vesentlig større investeringer, økt bemanning knyttet til både drift og en mye høyere beredskap med vaktordninger. Dessuten medfører RAS-anlegg større arealbehov, slike anlegg har dessuten 40 % større miljømessig fotavtrykk enn et gjennomstrømmingsanlegg, også ved en mangedobling av energiforbruk i selve produksjonen», skriver selskapet.

Olden Oppdrettsanlegg er for øvrig eid av det russiske oppdrettsselskapet Russian Aquaculture, og smolten sendes til selskapets matfiskanlegg i Murmansk. I søknaden vises det til at på grunn av vekstforhold og temperaturer i sjø, må smolt leveres mellom 15. mai og 1. juni.

«Med de temperaturforhold som er i sjøen ved Murmansk, er det en fordel at smolten har hatt så nær naturlige forhold som mulig. Det får man i et gjennomstrømmingsanlegg der man benytter gjenbruk av vann basert på effektiv CO2 lufting slik at CO2-innholdet holdes under 15 mg/l», argumenterer Olden Oppdrettsanlegg.


Søknaden hos NVE har høringsfrist 13. januar.

Les også: Taper produksjon etter USA-avslag