Rofisk kjøper seg inn i Salmon Evolution

Nyheter
2650

Brønnbåterederi inn på eiersiden.

Daglig leder Ingjarl Skarvøy varslet allerede i desember at Salmon Evolution ville hente inn 30-50 millioner kroner. Selskapet bygger det som kan bli Europas største landbaserte anlegg for laks. Anlegget har en prislapp på 3,2 milliarder kroner, og skal ligge på Indre Harøy i Fræna.

Nå bekrefter selskapet at de har hentet inn 50 millioner kroner i en rettet emisjon. Ifølge en pressemelding fra selskapet skal aksjekapitalen brukes til prosjektering av første byggetrinn, organisasjonsutvikling og ansettelser av nøkkelpersoner. Emisjonen fullfinansierer pågående fase frem mot neste emisjon i løpet av 2019.

– Å produsere laks på land er ingen plankekjøring og det handler i stor grad om å ta noen teknologivalg som vil gi mest mulig stabilt produksjonsmiljø for fisken, og dermed en forutsigbar drift, sier styreleder Kristofer Reiten i pressemeldingen.

Rofisk inn på eiersiden
Reiten og Romsdalsfisk, majoritetseier i Salmon Evolution, deltok selv med ti prosent av den rettede emisjonen.

Rofisk, som er eier av et av verdens største brønnbåtrederier Rostein, har sikret seg en eierpost på over 13 prosent i Salmon Evolution.

– For oss var det en forutsetning at prosjektet bygger videre på dagens havbruksnæring, og vi vil se mange fellesnevnere med hensyn til fagfolk, leverandører og kunder, sier Glen Bradley, styreleder i Rofisk.

Ferdig innen 2023
I juli i fjor ga Møre og Romsdal fylkeskommune selskapet tilsagn om landbasert oppdrett.  Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 13.300 tonn, og årlig produksjon på 28.800 tonn laks.

Selskapet opplyser at de har valgt gjennomstrømningsteknologi (FTS) og CO2-lufting som konsept.

– Dette i kombinasjon med vår unike plassering med ubegrenset tilgang på sjøvann, er hovedårsaken til at vi nå kan skyte fart inn i neste fase. Vi kaller det sjøbasert oppdrett på land, sier Reiten.

Planlagt byggestart er i løpet av 2019. Anlegget skal stå ferdig utbygget innen 2023.