Dette er status for det som kan bli Europas største landbaserte oppdrettsanlegg for laks

Nyheter
2250

Salmon Evolution med løypemelding.

I sommer fikk Salmon Evolution konsesjon til landbasert oppdrett av Møre og Romsdal fylkeskommune. Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 13.300 tonn, og årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Anlegget skal ligge på Indre Harøy i Fræna.

Ingjarl Skarvøy. FOTO: Salmon Evolution

Så hva har skjedd siden selskapet fikk konsesjon i juli?

– Vi har gjennomført to skisseprosjekt, og sett på trinnvis og full utbygging. Uten å selge skinnet før bjørnen er skutt – vi kan i alle fall slå fast at det går riktig veg. Men mange ting må på plass før vi kan starte bygging, sier daglig leder Ingjarl Skarvøy til Romsdals Budstikke. Selskapet har satt i gang rekrutteringen av fagfolk, og ønsker å starte prosjekteringen på nyåret.

Ifølge Skarvøy er det mest kritiske å få økonomien på plass.

– Nå henter vi inn kapital til prosjekteringen og videre organisasjonsoppbygging. Og kommer til å hente 30-50 millioner. Til selve byggingen blir det helt andre summer. Planen er byggestart i løpet av 2019. Totalt snakker vi fortsatt om en investering på 3,2 milliarder kroner for hele utbyggingen. I tillegg kommer kostnadene ved bygging av et settefiskanlegg, og kanskje ett slakteri når en kommer opp i full produksjon, sier Skarvøy, og legger til at målet er å få anlegget ferdig utbygget innen 2023.

Hovedaksjonæren i Salmon Evolution er Romsdalsfisk, som eies av Kristofer Reiten, Per Olav Mevold og Jonny Småge med 85 prosent av aksjene. Skarvøy selv eier de resterende 15 prosentene.