Regnbueørret rømte etter pigghåangrep

Nyheter
1650

Rømmingsomfanget er ikke avklart.

Fiskeridirektoratet mottok 25. oktober melding om rømming av regnbueørret fra et av Osland Havbruk sine anlegg i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Hendelsen på lokalitet Måren i Sognefjorden skyldes pigghåangrep.

Fisken har en snittvekt på rundt 3,5 kilo.

Selskapet har så langt gjenfanget i overkant av 30 individ. På grunn av forekomsten av pigghå, som er en truet art, blir det bare drevet et begrenset gjenfangstfiske, heter det i en melding fra Fiskeridirektoratet.