Profilert samfunnstopp fra Troms fengslet i sedelighetssak

Nyheter
4607

Mannen er varetektsfengslet i en uke. Siktede stiller seg uforstående til siktelsen.

Det var Nordlys som omtalte saken først.

Tromsmannen, som i en årrekke har vært en profilert samfunnstopp, ble fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett torsdag. Han er fengslet i én uke med brev- og besøkskontroll, opplyser hans forsvarer Ulf Hansen overfor Nordlys.

Etter det iLaks erfarer, skal mannen i sitt arbeid ha vært engasjert innen fiskeri og oppdrett.

Ifølge NRK er mannen siktet etter varsel fra en ung mann. Siktelsen baseres på den gamle straffeloven, paragraf 224, første ledd, bokstav A:

«Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år».

Mannen er i tillegg siktet etter den nye straffeloven, paragraf 295:

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

Mannens forsvarer, Ulf E. Hansen, er svært ordknapp, men bekrefter overfor NRK at hans klient er siktet for forhold både før og etter 2015. Han sier klienten er svært overrasket over siktelsen, men har godtatt varetektsfengslingen.