Produserer laks i lukkede merder: Akvafuture går i pluss på bunnlinjen for første gang

Nyheter
4603

Bunnlinjen til Akvafuture i Brønnøysund viser 11,9 millioner kroner for fjoråret. 

Akvafuture driver med salg og oppdrett av akvakulturdyr, herunder megasmolt og miljølaks, ifølge årsberetningen fra selskapet.

Akvafuture har 30 av 31 ansatte i AkvaDesign-konsernet.

Null lus og rømming
Selskapet hadde ved årsskiftet tre FoU-konsesjoner for storskala produksjon og testing. Driften foregår på lokalitetene Sæterosen i Brønnøy kommune og Andalsvågen og Hamnsundet i Vevelstad kommune.

Virksomheten under fjoråret har ifølge Akvafuture bestått i oppbygging av anlegg, etablering av driften og oppbygging av biomasse, samt omsetning av fisk i FoU-sammenheng.

Produksjonen i 2018 skal ha foregått uten påslag av lus eller rømming av fisk.

Ser utover landegrensene
AkvaDesign-konsernet hadde en omsetning på 155 millioner kroner i 2018, og et driftsresultat på 30,9 millioner kroner. I april i fjor fikk selskapet tilsagn om to utviklingstillatelser for sitt prosjekt med lukket merdteknologi.

AkvaDesign har også gjennom sitt datterselskap Akvafuture ehf søkt om oppdrett av laks med selskapets teknologi på Island. Her avventes det et nytt lovverk for utforming av videre strategi og satsing.

I tillegg har AkvaDesign gjennom datterselskapet Akvafuture AB undersøkt muligheter for oppdrett i Sverige.

«Det gjennomføres forskning som vil gi ytterligere svar på denne muligheten, og som er viktig for eventuell satsning i andre land», skriver AkvaDesign.

iLaks har ikke oppnådd kontakt med daglig leder i AkvaDesign, Anders Næss.