Akvafuture søker konsesjoner for 6.000 tonn i lukkede anlegg på Island

Nyheter
1977

Håper å starte opp et lukket anlegg i Ísafjarðardjúp på Vestfjordene, nordvest på Island.

Selskapet er et islandsk datterselskap av AkvaDesign som allerede driver lukkede anlegg på tre steder i Norge.

AkvaFutures administrerende direktør, Rögnvaldur Gudmundsson, uttaler i en pressemelding at lukkede anlegg reduserer miljøbelastningen av oppdrett siden avfallet enkelt kan samles inn. Han legger til at lukkede merder også helt forhindrer at laks blir skadet av lus. Videre eliminerer anleggene nesten helt sannsynligheten for at fisk rømmer.

Islands oppdrettssektor har økt mye de siste to årene. Den totale produksjonen av oppdrettslaks på Sagaøya var i fjor nær 11.000 tonn, og i de neste årene forventes den å stige til 22.000 tonn.

Teoretisk produksjonsvolum fra utstedte lisenser er 132.000 tonn, som vil kunne sementere laks som den klart viktigste oppdrettsarten i landet.

Gudmundsson forklarer overfor SalmonBusiness hvorfor han tror at Island er spesielt attraktivt for næringen.

– Det er interessant, det er områder som passer til lakseoppdrett. Og generelt blir det ganske vanskelig i Norge fordi det hovedsakelig er miljøhensyn som er avgjørende for utstedelsen av nye lisenser. Vi føler at på Island er det en mulighet for vekst, sier han.

– Hva er islendingenes syn om de omsøkte lisensene?

– Det er mange meninger. Det er de som er skeptiske til anleggenes bærekraft. Det er et stort villlaks fiskeri her. Men det er også de som føler at det vil hjelpe distrikter som har slitt med å opprettholde sysselsetting, sier Gudmundsson videre.

Søknadsprosessen for konsesjonene kan ta opptil to år.