– Produksjonen av laks vil, for alle praktiske formål, ikke vokse i tiden fremover 

Nyheter
0

Og det er ikke gode nyheter, mener chilensk oppdretter.

– Norge produserer drøyt halvparten av verdens laks. Chile – cirka en fjerdedel. Rett under halvparten av laksen blir konsumert i EU. En fjerdedel blir konsumert i USA-markedet. Alle andre markeder er marginale.

Ricardo Garcia, konsernsjef i Camanchaca, eier av oppdrettselskapet Salmones Camachaca, tegner opp bakteppet. Alt vel – så langt.

Men markedsbalansen er ikke rosenrød.

– De siste tre årene har verdens lakseproduksjon vokst med en prosent årlig, sier han, før han kommer med en brannfakkel:

Største problem
– Produksjonen av laks vil, for alle praktiske formål, ikke vokse i tiden fremover.

– Og det er næringens største problem. Jeg hørte noen tidligere i dag si at det [nullvekst – red. anm.] er bra for oppdretterne, men jeg er ikke enig i det, sier han under Fish Pools seminar ved fasjonable Hotel W Barcelona mandag ettermiddag.

– Grunnrenteskatten er symptomatisk. Høy profitt tiltrekker seg mer skatt. Denne gang var det Norge. Det kan komme andre steder neste gang, advarer han.

Garcia forteller at i Chile møter oppdretterne allerede betydelig motstand, både fra miljøvernere og regjeringen. Særlig i den sørligste delen av landet Region XII.

Klima
– Næringen vokser heller ikke i den nordlige delen av Patagonia, grunnet klimaendringer og algeoppblomstringer, sier han.

– Vi kjenner også til alle problemene i Canada, legger han til.

En av dem som deler Garcias syn om nullvekst er lakseoppdretter Gerhard Alsaker.

– Lakseproduksjonen vil ikke vokse de neste ti år. Næringen vokser ikke, sier han til iLaks, og viser til trafikklysregimet. – Offshore kommer ikke. Landbasert oppdrett sliter.

Samtidig er det mørke skyer i det kanskje viktigste vekstmarkedet, USA.

– Etterspørsel for sjømat faller i det amerikanske markedet, sier Garcia. – Etterspørselen etter laks faller også, men i mindre grad enn annen sjømat.

Risk-reward
– Min hyptese er at det ikke vil bli noen vekst i det hele tatt, sier han.

Tidligere på seminaret mandag ettermiddag bemerket DNB Markets’ analysesjef Alexander Aukner at han ikke ser nevneverdig vekst fra oppdrett offshore eller på land.

– Landbasert har vi har snakket om noen år nå, men grunnet produksjonsutfordringer for noen av spillerne har finansieringen blitt utfordrende. Skal du bygge nå, snakker vi 2028-2029 før du får nevneverdige volumer. Offshore mangler rammeverket for produksjon og grunnrenteskatt. Risk-reward for å bygge offshore er asymmetrisk nå – du tar mye risiko som du ikke får betalt for, sa Aukner.