Dette tror DNB Markets om lakseprisene i tiden som kommer

Nyheter
0

Markedet ligger ikke an til å bli bygget ihjel.

– Jeg føler meg ganske sikker på tilbudssiden, den vil være lav, men jeg er mer usikker på etterspørselssiden, innleder Alexander Aukner.

Analysesjefen i DNB Markets er utfordret av Fish Pool til å presentere sitt syn på tilbud, etterspørsel og prising av laks. Det gjør han på landemerket Hotel W Barcelona, på piren som skiller yachthavnen og bystrendene i storbyen.

Skatt
Auker anslår to prosent tilbudsvekst fra markedsleder Norge i år.

– Myndighetene sier at grunnrenteskatten ikke vil ramme produksjonen, men vi tror det vil bli utfordrende å se nevneverdig vekst, sier han.

Heller ikke andre lakseproduserende land vil få høy vekst, tror han.

– Storbritannia kan vokse ved å utnytte lokalitetene bedre. Canada stopper i vest, kan få vekst i øst, men det er et (klimatisk) krevende område. Færøyene og Island kan også vokse, men de er fortsatt små.

– Chile har gjort det bra de siste årene, ingen vulkaner eller algeoppblomstring, men en har utfordringer med overproduksjon for flere av selskapene. Vi forventer snaue to prosent.

Asymmetrisk
– Og så har vi landbasert og offshore. Landbasert har vi har snakket om noen år nå, men grunnet produksjonsutfordringer for noen av spillerne har finansieringen blitt utfordrende. Skal du bygge nå, snakker vi 2028-2029 før du får nevneverdige volumer. Offshore mangler rammeverket for produksjon og grunnrenteskatt. Risk-reward for å bygge offshore er asymmetrisk nå – du tar mye risiko som du ikke får betalt for.

DNB Markets tror på 3,6 prosent tilbudsvekst, sammenlignet med Kontali som tror på to prosent. Det bør uansett tale for fortsatt høye laksepriser.

– Vi er i helt nytt terreng. Ja, prisene skal ned i andre halvår, men de blir høye nok til å få sunne resultater, sier Aukner.

Etterspørselen preges av et bakteppe med høyt inflasjonspress og lav BNP-vekst globalt.

– Lakseprisen korrelerer mer med tilbudssiden enn BNP-vekst. Det er viktigere med tilbud. Tilbud, tilbud, tilbud, understreker han.

Lenge
Likevel fremhever han særlig det amerikanske markedet som er et marked som har vokst markant de siste årene.

So, higher prices for longer er hovedbeskjeden til salen, sier han, og henvender seg til et publikum preget av kjøpere og selgere av laks.

Det er på linje med det markedet som Søren Martens, daglig leder i Fish Pool, ser.

– April-desember-kontrakten, som det har gått en del av i det siste, trades for 92 kroner, sier Martens.

– Helårskontrakter neste år er 87 kroner, hvilket er billigere, sett fra kjøpers synspunkt, enn prisen har vært i år, legger han til.