Positiv til bruk av genmodifisert rapsolje i fiskefôr

Nyheter
0

Genmodifisert rapsolje i fiskefôr gir ingen helse- eller miljørisiko, mener Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). 

Fiskefôr som inneholder den genmodifisrete rapsoljen Aquaterra gir ikke økt helserisiko for fisk, sammenliknet med konvensjonelt fiskefôr. Det er heller ingen indikasjon på at rapsoljen gir risiko for negative effekter på miljøet, sammenliknet med konvensjonelt fôr.

Det er hovedbudskapet i en ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Det er første gang det er søkt om å få bruke et genmodifisert produkt i Norge.

Mattilsynet mottok den 7. juni 2022 en søknad fra Nufarm i Nederland på vegne av Nuseed Nutritional Australia, om godkjenning av den genmodifiserte rapsoljen Aquaterra. Bruksområdet i søknaden gjelder import og bruk av rapsoljen i fiskefôr.

VKM vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. VKM sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.