Polar Quality økte omsetningen med 1,4 milliarder kroner

Nyheter
0

Bodø-eksportøren klarte også å opprettholde marginene sine i fjor.

De innsendte regnskapene viser at omsetningen endte på 3,6 milliarder, en økning på 1,4 milliarder kroner. Driftsresultatet ble på 65,8 millioner kroner. Det ga en driftsmargin på 1,8 prosent.

Daglig leder Robert Johansen er tilfreds med det eksportøren oppnådde i fjor.

– Vi er stolt og fornøyd over hva vi fikk til i 2023, skriver han i en SMS til iLaks.

Familie og stang inn
Polar Quality sysselsatte 11 årsverk i fjor. De holder til i et kontorlandskap i Bodø sentrum. Johansen forteller om et tett og nært samarbeid.

– Vi har en gruppe svært dyktige og dedikerte ansatte som står på sju dager i uka, og ser mer til hverandre enn familien, skryter han.

Han legger ikke skjul på at det var mye som klaffet i fjor.

– I tillegg må man ha en god dose stang inn og flaks for å få et så godt år, og det hadde vi, sier Johansen.

Han utdyper:

– Da tenker jeg på mengde fisk man har når markedet går ned, eventuelt opp, salg av fisk fra fryselager, og kortsiktige kontrakter (1-3 måneder).

Les også: – Det er en kjempeflott regel 40 uker i året

Fikk waiver
Alt har riktignok ikke gått helt smertefritt. Sterk vekst og store markedssvingninger kan også skape utfordringer. Det fremgår av notene at eksportøren måtte ta en runde med banken om kassekreditten sin.

«Med varelager 31.12.23 på ca 228 mill er selskapet i brudd med bankens lånevilkår om varelagerbegrensning på kr 120 mill, men banken har godkjent dette i waiver med frist å rette opp dette innen 30.06.24. Avtalte salg og utviklingen hittil i år gjør at kravet forventes å bli innfridd».

Året før var dette varelageret på 75,6 millioner kroner.

Egenkapitalandelen i selskapet var ved utløpet av året på 22,1 prosent.

Styret har ikke foreslått å betale ut utbytte til eierne.

Polar Quality kontrolleres av Salten Aqua med 55,2 prosent. Bak Salten Aqua står Edelfarm, Gildeskål Forskningsstasjon og Wenberg Fiskeoppdrett. De øvrige eierne i Polar Quality er Nordlaks Oppdrett, Kvarøy Fiskeoppdrett, Selsøyvik Havbruk, Isqueen og Salaks.

Polar Quality 2023 2022 Endring
Omsetning 3.608,6 2.166,1 66,6 %
EBIT 65,8 40,5 62,5 %
Resultat før skatt 64,3 36,8 74,7 %
Driftsmargin 1,8 % 1,9 %
Alle tall i millioner kroner