Planktonic: – Oppdrettsbransjen har blitt voldtatt av artemia-produsenter i 40 år

Nyheter
981

Trondheim-baserte Planktonic hevder de har funnet svaret på en av de viktigste utfordringene for videre vekst innen den globale marine oppdrettsnæringen – behovet for levende plankton som startfôr til yngel.

iLaks omtalte selskapets konsept allerede i februar. Planktonic dyrker rur og bruker eggene fra de små krepsdyrene som levende fôr til marin oppdrettsfisk. Mens dyrkingen av rur foregår på Helgeland, skjer prosessering av ferdig produkt på Planktonics fabrikk i Trondheim. I det ferdige produktet er egg fra rur frosset ned på flytende nitrogen, og leveres i frosset tilstand på minus 196 grader i en termos som rommer 170 liter. Deretter tas de ut og tines, og brukes som levende fôr.

Daglig leder i Planktonic, Rune Husby, sier til Finansavisen at planktonarten artemia, som høstes vilt fra salte innsjøer i USA og noen få andre land, er det eneste kommersielle startfôret som finnes. Ifølge investeringsselskapet Investinor, som er selskapets største eier, er startfôr til marin yngel en internasjonalt voksende industri, som samlet omsetter for rundt sju milliarder kroner hvert år.

– Oppdrettsbransjen er blitt voldtatt av artemia-produsentene i 40 år, og mange har jobbet mye for å komme opp med et alternativ. Det er mange ulemper med denne arten. Den har dårlig næringsverdi for fisken, den har ikke marine fettsyrer og bruken av den gir mye sykdomsproblematikk, mener Rune Husby.

De fleste marine fiskearter er avhengige av levende fôr for å vokse og overleve, deriblant rensefisk. Lakseyngel er såpass utviklet når den klekkes at den kan spise tørrfôr.

– Rensefisk er et veldig bra marked for oss, sier Husby, som forteller at selskapet har blant andre Mowi og Lerøy på kundelisten.

Planktonic ble startet i 2008 av de to gründerne Nils Egil Tokle og Håvard Aakerøy. Selskapet har så langt hentet inn 45 millioner kroner fra investorer. Styreleder i selskapet er velkjente Knut Nesse, som i fjor ga seg som Nutreco-direktør etter å ha ledet selskapet de siste seks årene.