– Vi tror at dette produktet på sikt kan bli det mest brukte levendefôret internasjonalt

Nyheter
1257

Selskapet Planktonic skal dyrke rur, og bruke eggene fra de små krepsdyrene som levende fôr til marin oppdrettsfisk.

Det skriver Helgelands Blad.

Ifølge avisen har prosjektet vært omtalt flere ganger, men det er først nå, i forbindelse med at patenter har begynt å komme på plass, at det offentliggjøres hvilken art det dreier seg om.

Planktonic har allerede inngått samarbeid med to dyrkere av rur som har kommet i gang med produksjonen på Helgeland.

– Yngelen skal ha marint dyreplankton, og det har man ikke klart å dyrke fram i industriell skala. Vi har klart å løse det ved å dyrke rur. Eggene fra ruren har ideell næringssammensetning, sier styremedlem i Planktonic, Håvard Aakerøy.

Sammen med marinbiolog og forsker Nils Tokle står de bak selskapet med hovedkontor i Trondheim.

Mens dyrkingen av rur foregår på Helgeland, skjer prosessering av ferdig produkt på Planktonics fabrikk i Trondheim. I det ferdige produktet er egg fra rur frosset ned på flytende nitrogen, og leveres i frosset tilstand på minus 196 grader i en termos som rommer 170 liter. Deretter tas de ut og tines, og brukes som levende fôr.

Aakerøy poengterer at lakseyngel er såpass utviklet når den klekkes at den kan spise tørrfôr, men at for de fleste marine fiskearter er avhengige av levende fôr for å vokse og overleve. Det rur-baserte fôret har vært testet ut på noen oppdrettsanlegg på Helgeland.

– Vi tror at dette produktet på sikt kan bli det mest brukte levendefôret internasjonalt, og at vi kan ta en betydelig del av markedet. Det vil ta lang tid å øke produksjonen, og å komme ut i markedet. Men vi ser at de som bruker det, får bedre overlevelse og kvalitet på fisken. Og det er lett å bruke, sier han.