Pengene fortsetter å renne ut for Benchmark: – Vårt resultat for første halvår var skuffende

Nyheter
716

Avl- og fiskehelseselskapet Benchmark Holdings har avvikende regnskapsår, og la fredag fram resultatene for første halvår som endte 31. mars i år. Perioden endte med et underskudd før skatt på 18,9 millioner pund.

Ifølge en pressemelding fra selskapet har det vært gode prestasjoner innenfor genetikk, drevet av SalmoBreed Salten sitt nye anlegg i Sørfjorden, mens selskapet fortsatt preges av svake rekemarkeder og overforsyning av artemia (levendefôr).

Benchmark Holdings likviditet er imidlertid styrket etter at selskapet i februar varslet at de hadde hentet inn totalt 42 millioner pund gjennom emisjoner samt har gjennomført likviditetsbesparende tiltak. Kontantbeholdningen var på 67,6 millioner pund per 27. mai.

Benchmark opplyser videre at en omstrukturering av selskapet er godt underveis. Blant annet har selskapet solgt eiendeler, som forventes å generere mellom 27 og 30 millioner pund i inntekter, startet en gjennomgang av vaksinestrategien og restrukturering og kostnadsbesparende tiltak, som skal gi minst ti millioner pund i årlige besparinger.

Det trekkes også fram at Trond Williksen (56) blir ny konsernsjef i selskapet 1. juni, som blir viktig med tanke sin lange erfaring fra havbruks – og sjømatnæringen.

Videre jobbes det mot kommersialisering av lakselusmiddelet BMK08 og CleanTreat, som er et system som fjerner medisinrester fra behandlingsvannq, i andre kvartal 2021.

– Vårt resultat for første halvår var skuffende, noe som gjenspeiler svakheten i rekemarkedene og overforsyningen av artemia, og de ekstra utfordringene med Covid-19 i siste del av perioden. Vår laksevirksomhet har vært mer robust under nedstengningen med gode utsikter, og sammen med vår solide kontantposisjon etter pengeinnsamlingen i februar og våre likviditetsbesparende tiltak, gir det oss selvtillit til å drive Benchmark gjennom denne krisen, sier styreleder Peter George i pressemeldingen.

Benchmark Holdings, som er notert på London-børsen, eier blant annet de to avlselskapene SalmoBreed og Stofnfiskur.

Alle tall i millioner britiske pund.