Benchmark trykker nye aksjer

Nyheter
1026

Fiskehelsekonglomeratet Benchmark Holdings melder torsdag morgen å ha hentet 36,7 millioner pund og åpner for å emittere ytterligere 6,6 millioner pund.

Emisjonen er satt på kurs 40 pence, noe som representerer en rabatt på 10,1 prosent fra gårsdagens siste aksjekurs.

Selskapet trykker nye aksjer for å styrke balansen og finansiere CleanTreat, et system som fjerner medisinrester fra behandlingsvann og kan integreres med selskapets kommersielle lakselusmiddel BMK08.

Benchmark-styret håper pengeinnehentingen kan forsere den kommersielle oppskalering av produktet og med det gi en høyere avkastning på investert kapital.

19 millioner pund av emisjonsbeløpet er øremerket kommersiel utvikling av CleanTreat. 16 millioner pund er satt av til arbeidskapital for forretningsvirksomheten inntil planlagte salg av eiendeler skal gi mellom 30 og 35 millioner pund.

– Vi forbereder oss på å lansere BMK08, vår nye medisinske behandling for å bekjempe lakselus, en av de viktigste biologiske utfordringene i lakseoppdrett. Dette krever oppskalering av CleanTreat, vårt proprietære system som fjerner medisinrester fra rensevann, og som er integrert i levering av BMK08. Etter å ha gjennomgått en rekke finansieringsalternativer, tror vi sterkt at en egenkapitaløkning er den optimale finansieringsstrategien for å levere denne skalaen, uttaler Peter George, styreleder i Benchmark.

– Jeg er glad for at eksisterende og nye aksjonærer har lagt deres tillit til oss til å drive Benchmark til endelig å oppnå sitt enorme potensiale. Tiltakene vi skal gjøre i 2020 vil levere en lønnsom virksomhet, og lede fremtidens retning på viktige områder innen bærekraftig havbruk.

Benchmark eier blant annet de to avlselskapene SalmoBreed og Stofnfiskur.