PD-påvisning hos Osland Havbruk

Nyheter
1014

Det er påvist pankreassykdom (PD SAV2) på lokalitet Torvund i Høyanger i Sogn og Fjordane. Lokaliteten eies av Osland Havbruk.

Det opplyser Mattilsynet i en melding.

Prøvene ble tatt ut i forbindelse med kartlegging av sykdomsstatus før avlusing i januar.

Dette er det andre tilfellet av SAV2 som er påvist i Sognefjorden i løpet av kort tid. I midten av januar var det PD-påvisning på lokalitet Hjartholm i Gulen, som eies av Mowi. Mattilsynet har derfor opprettet et kontrollområde rundt de smittede lokalitetene for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV2.

Selskapene er i gang med å slakte ut fisken i oppdrettsanleggene som har fått påvist SAV2.

«Mattilsynet ser alvorlig på funnene fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Variant SAV3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. SAV2 er en virusvariant som vi ikke ønsker skal spres sør for Stadt», heter det i meldingen.