PD-påvisning i Sognefjorden

Nyheter
1302

Det er påvist pankreassykdom forårsaket av SAV2 og SAV3 på lokalitet 13643 Hjartholm i Gulen, Sogn og Fjordane, som eies av Mowi.

Prøvene ble tatt ut i forbindelse med kartlegging av sykdomsstatus før slakting i november.

Det fremkommer fra en melding fra Mattilsynet onsdag.

Anlegg som ligger innenfor en radius på 30 kilometer fra den smittede lokaliteten blir fulgt opp.

– Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Variant SAV3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. SAV2 er en virusvariant som vi ikke ønsker skal spres sør for Stad, skriver Mattilsynet.