PartnerPlast satser nytt innen fortøyning

Nyheter
1036

Åndalsnesfirmaet lanserer på Aqua Nor en ny og forbedret armatur for sine fortøyningsbøyer.

Armaturen er utviklet i samarbeid med Hugg AS, og har fokus på økt sikkerhet og vil ta bort faren for korrosjon, noe som er problemet med dagens løsninger. Armaturen er søkt patentert og består av topp/bunnsystemer i polyuretan og fibertau i stedet for dagens løsning med stålplater og galvanisert kjetting.

– Sikkerhet under installasjon og inspeksjon av fortøyningssystemer er i dag ikke godt nok ivaretatt slik vi ser det», sier Tom Samuelsen, konsernsjef i PartnerPlast.

– Dagens systemer er produsert og levert i galvanisert stål, og forbindes med galvanisert kjetting. Dette øker risiko for korrosjon, og dermed svekkelse i stålet, sier Samuelsen.

PartnerPlast har lange tradisjoner innenfor innovasjon og utviklingsarbeid, noe som gjør at de innehar en sterk posisjon i dette markedet.

– Siden vi entret markedet med en komplett serie for havbruksnæringen har vi sett behovet for nytenkning og forbedring. Vi har lyttet til kundene og ser at markedet etterspør bøyer med stålfri armatur, fortsetter Ola Stavran, salgsleder for havbruk i PartnerPlast.

Det nyutviklede systemet gjør at kjetting blir erstattet med fibertau og dermed vil hele bøya kunne sertifiseres som et løfteredskap.

Utviklingen viser at framtidens oppdrettsanlegg vil bli enda større og plassert enda lengre ut fra kysten. Dette gir utstyrsleverandører utfordringer og dermed muligheter til å finne løsninger som kreves og etterspørres.

– Vi vil være med i tet og lanseringen av en stålfri armatur for oppdrettsbøyer viser at vi mener alvor, avslutter Samuelsen.