På to år har antall fraktflyselskap som frakter fisk fra Gardermoen økt fra to til ti

Nyheter
2731

– Laksen er totalt dominerende, sier Avinor-direktør.

– For to år siden var det to fraktflyselskap som fløy seks ukentlige avganger. To år etterpå har vi ti fraktflyselskap som frakter fisk med over 20 ukentlige avganger til Asia, forteller Martin Langaas, direktør for flyfrakt og trafikkutvikling i Avinor til Romerikes Blad.

Ifølge Langaas har både kapasitet og antall tonn gods som flys økt betydelig. I 2017 ble gikk totalt 90.000 tonn sjømat som flyfrakt. Verdien på frakten var på over fem milliarder kroner.

Han sier 70 prosent av frakten inneholder sjømat hvor laksen er totalt dominerende.

– Oslo lufthavn som fraktknutepunkt er viktig for verdiskapningen i hele Norge og hele kysten, fra nord til vest. Norge er avhengig av at Gardermoen leverer kapasitet og punktlighet for sjømatsindustrien. Norges evne til å sikre konkurranseevnen til norsk sjømat handler om kvalitet og tid til marked hvor Gardermoen har en svært viktig rolle, sier Langaas.

Men det er ikke bare fra Gardermoen det flys ut laks. Denne måneden ble det bekreftet at det fra sommeren 2019 blir det flyfrakt av laks mellom Harstad/Narvik Lufthavn Evenes og Kina.

Langaas i Avinor har tidligere sagt at det at han ikke er negativ til flyfrakt fra nord, men det vil kreve mer betalingsvillighet fra markedet, enn hva som er tilfelle i dag. Likevel mener han at andre flyplasser ikke har samme konkurransevnen som Gardermoen, og viser til at Gardermoen skal huse det nye sjømatsenteret.

Terminalen som vil bli verdens største for fisk åpnes i 2021.